Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ทำธุรกิจโรงแรมวันนี้ต้องมีมืออาชีพ

"แค่นี้ทำเองก็ได้ ไม่เห็นต้องจ้างคนเงินเดือนสูงๆ มาทำงานเลย" นี่คือความคิดที่เกิดขึ้นกับเจ้าของธุรกิจจำนวนไม่น้อยซึ่งรวมไปถึงเจ้าของธุรกิจโรงแรมและขนาดเล็ก ที่เปิดขึ้นมาให้บริการใหม่ๆ เป็นรายวัน โดยหวังว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของตนเอง ให้มีต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น

ไม่ผิดที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมจะมีความคิดเช่นนี้ ถ้าเจ้าของธุรกิจมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจที่ตนเองกำลังทำอยู่ แต่ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้ว จะเป็นความคิดที่ส่งผลเสียที่ร้ายแรงต่อธุรกิจโรงแรมของตนเองเป็นอย่างยิ่ง เพราะการดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้นการลองผิดลองถูกในระหว่างการดำเนินธุรกิจนั้นอาจจะกลายเป็นต้นทุนในการดำเนินการที่สูงขึ้นมากกว่าการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ และยากที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างผลกำไรให้ธุรกิจของตนเองได้ เพราะสินค้าและบริการของโรงแรมนั้นจะเสื่อมค่าเมื่อเวลา และโอกาสได้ผ่านพ้นไป ไม่สามารถเก็บสินค้าและบริการของตนเองไว้ขายในภายหลังเหมือนสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยทั่วไป ซึ่งการเสียเวลาในการลองผิด ลองถูกนั้น กว่าจะค้นพบวิธีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพได้ ก็อาจจะสายไปแล้วในสิ่งที่ค้นพบนั้นๆ และไม่อาจจะไม่สามารถนำมาใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบัน หรือในอนาคตได้ เพราะปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ความรู้ (Knowledge) : ความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง 
  • ทักษะ (Skills) : มีทักษะที่จะสามารถลงมือปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้ ด้วยตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 
  • ประสบการณ์ (Experience) : มีประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากการใช้ความรู้และทักษะของตนเองจนเกิดความชำนาญ ช่ำชอง เชี่ยวชาญ จนสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างอัตโนมัติ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
  • ทัศนคติ (Attitude) : การมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน องค์กร และธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ เข้าใจปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาท หรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจจะส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ และการทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ดี มีประสิทธิภาพ
  • วิสัยทัศน์ (Vision) : การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ก้าวหน้า ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ แลพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้าไป ไม่หยุดนิ่งอยู่นิ่งอยู่กับที่ หรือยึดติดอยู่กับความสำเร็จในอดีตที่ผ่านๆ มา จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ และประสบความสำเร็จได้

มีผู้บริหารโรงแรมจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตนเองทำได้ และก็จะพยายามที่จะทำทุกอย่างด้วยตนเองโดยปราศจากปัจจัย และองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อพบกับอุปสรรค หรือปัญหาเฉพาะหน้า ก็อาศัยวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่มีวันจบสิ้น และการแก้ปัญหาดังกล่าว ก็มักจจะเป็นการลองถูกลองผิดซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผิดพลาด อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวได้อย่างร้ายแรง และก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ฝังลึก (Build-in Conflicts) จนยากเกินกว่าที่จะแก้ไขเยียวยาให้หมดไปได้โดยง่าย และจะกลายเป็นข้อขัดแย้งที่ผู้บริหารคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเลยก็ได้

สำหรับธุรกิจโรงแรมแล้ว ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่เกิดขึ้นในการให้บริการลูกค้านั้น ที่หลายๆ คนมักจะคุยโวโอ้อวดแก่กันว่าตนเองแก้ปัญหาเก่ง ฟังดูเหมือนจะดี แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วไม่มากก็น้อย การแก้ปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆ ซากๆ อยู่ร่ำไป แสดงว่าไม่ได้มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หรือต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา แสดงให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกับปัญหาเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง

เจ้าของหรือผู้บริหารโรงแรมจำนวนมากคิดว่าตนเองนั้นเก่ง สามารถบริหารจัดการได้ในทุกๆ เรื่อง ผู้เขียนไม่ปฏิเสธว่ามีคนจำนวนมากที่เก่งมีความสามารถหลากหลาย และทำได้ในทุกๆ เรื่อง แต่ผู้เขียนเองมีความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมให้ไว้เป็นแง่คิดว่า "แม้ว่าคนเราจะเก่งไปในทุกๆ เรื่อง แต่ไม่มีใครที่จะสามารถทำทุกๆ เรื่องในเวลาที่พร้อมกันได้" และ "เราไม่สามารถเอาตัวของเราไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา"

ดังนั้นนอกจากความเก่งและความเป็นมืออาชีพของเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารแล้ว จำเป็นต้องมีผู้ร่วมงานที่มีความเป็น "มืออาชีพ" ร่วมทำงานในส่วนต่างๆ ด้วย ไม่ว่าจะโดยการจัดหามาร่วมงาน หรือสร้างและบุคลากรภายในขึ้นมารองรับ หรือใช้บริการจากแหล่งภายนอก จึงจะสามารถบริหารกิจการงานต่างๆ ได้อย่าง "มืออาชีพ"

Last modified onWednesday, 10 October 2012 08:08
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments