Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

บริการที่เป็นมิตรอย่าได้คิดบริการอย่างเพื่อนฝูง

คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการคือการบริการที่เป็นมิตร หรือ Friendly Service ที่มีในตัวของผู้ให้บริการแต่ละคน แต่ผู้ให้บริการจำนวนไม่น้อยที่แปลความหมายของคำนี้ไปเป็นในลักษณะของการให้บริการเพื่อนฝูงหรือคนกันเอง จนทำให้มาตรฐานการให้บริการนั้นเปลี่ยนไปในทางลบต่อธุรกิจ

ความเข้าใจผิดในคำว่า Friendly Service หรือการบริการอย่างเป็นมิตร ที่มีการให้บริการให้บริการที่เลยเถิดการให้บริการตามแบบแผนที่ดี ไปเป็นการให้บริการที่คนทั่วไปเห็นแล้วเข้าใจว่าลูกค้าและผู้ให้บริการเป็นเหมือนเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันเองนั้น จะทำให้ถูกมองว่าเป็นการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานของลูกค้าทั่วๆ ไปที่มาใช้บริการ

การให้บริการที่ใกล้ชิดกันในลักษณะจับมือถือแขน ตบไหล่ ลูบหัว ถูกเนื้อต้องตัวลูกค้า ยืนค้ำหัวกันระหว่างการสนทนา หรืออาการยักคิ้ว ยักไหล่ ที่ใช้กับเพื่อนฝูงของตนเองโดยทั่วไป และการเฝ้าคอยให้บริการแต่ลูกค้าที่ตนเองรู้จักคุ้นเคยนั้นไม่ใช่บุคลิก ลักษณะ และวิธีการให้บริการที่ดีมีแบบแผน เช่นถือวิสาสะในการให้บริการโดยไม่สอบถามถึงความต้องการหรือความสมัครใจ และไม่ใช่ความหมายของการให้บริการอย่างเป็นมิตรที่พนักงานผู้ให้บริการพึงจะกระทำ

การให้บริการอย่างเป็นมิตรนั้น หมายถึงผู้ให้บริการมีความยิ้มแย้ม แจ่มใส ต้อนรับขับสู้ และเอาใจใส่ผู้มาใช้บริการ พร้อมที่จะเข้าให้บริการในทันทีที่สังเกตเห็นว่าลูกค้าต้องการโดยไม่ต้องเรียกหา เว้นห่างในการยืนสนทนา หรือให้บริการในระยะที่เหมาะสม และให้บริการในแบบแผนอันดีที่กำหนดไว้ รู้ช่วงจังหวะ หรือกาละเทศะในการเข้าให้บริการหรือสอบถามลูกค้าว่าต้องการบริการใดเพิ่มเติมหรือไม่ สนนาปราศัยกับลูกค้าบ้างตามความสมควร ไม่ยืนเฝ้าลูกค้าอย่างใกล้ชิดจนเกินไปจนลูกค้ารู้สึกอึดอัด หรือหมดความเป็นส่วนตัวระหว่างการใช้บริการ

พฤติกรรมในการให้บริการลูกค้าของพนักงานผู้ให้บริการแต่ละคนนั้น เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล ซึ่งผู้พบเห็นส่วนใหญ่มักจะคิดและเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวิธีการให้บริการที่เป็นแบบแผนของธุรกิจผู้ให้บริการ โดยจะไม่มีใครคิดที่จะสอบถามว่าทำไมถึงให้บริการเช่นนั้น

Last modified onWednesday, 17 October 2012 12:05
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments