Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ห้องตัวอย่างสำหรับ Inspection

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมักจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อและขอชมห้องพักที่เปิดให้บริการลูกค้าอยู่เนืองๆ ดังนั้นฝ่ายห้องพักของโรงแรมควรที่จะมีการจัดเตรียมห้องพักของตนเองไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ชมทันทีที่ต้องการเพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่จะขายห้องพักให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ และเพื่อความประทับใจของผู้ที่เข้าชมห้องพัก ทางโรงแรมควรที่จะจัดเครียมห้องสำหรับใช้เป็น Showrooms เป็นการเฉพาะ

ห้องตัวอย่าง หรือ Showrooms ของโรงแรมเปรียบเสมือนตัวอย่างสินค้าสำหรับผู้ที่สนใจได้ชม และสัมผัส ดังนั้นห้องตัวอย่างที่โรงแรมจัดเตรียมไว้แสดงจึงมีความสำคัญต่อการมาใช้บริการของลูกค้าในอนาคต ฝ่ายบริการห้องพักของโรงแรมจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห้องตัวอย่างมากกว่าห้องพักที่มีไว้บริการแขกโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่มีห้องพักอยู่เป็นจำนวนมากนั้น ควรที่จะจัดเตรียมห้องตัวอย่างไว้ตลอด อย่าให้ขาด เพราะลูกค้าอาจจะมาติดต่อขอดูห้องพักโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับหลัการเบื้องต้นของการจัดเตรียมห้องตัวอย่างไว้ให้ลูกค้าชมนั้นมีดังนี้

  1. ควรกันห้องทุกประเภทอย่างละ 1 หัองจัดเตรียมไว้เป็นห้องตัวอย่าง แต่ถ้าห้องบางประเภทมีจำนวนน้อยก็ไม่ต้องกันห้องไว้ ใช้แต่ห้องประเภทต่ำสุด และห้องประเภทที่มีห้องพักจำนวนมากเพียงเท่านั้น
  2. จัดเตรียมห้องตัวอย่างให้เหมือนกับห้องที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าใช้บริการจริง ไม่ควรที่จะมีการจัดเตรียมสิ่งของที่จัดแสดงไว้ในห้องพักมากเกินความเป็นจริง หรือดูดีกว่าความเป็นจริง เพราะอาจจะมีปัญหาในภายหลังเมื่อลูกค้ามาใช้บริการ
  3. ห้องที่เลือกใช้เป็นห้องตัวอย่าง ต้องเป็นห้องพักที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดี ไม่บอบช้ำจากการใช้งานหนัก สิ่งของเครื่องใช้ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและพร้อมใช้งาน
  4. ห้องที่กันไว้เป็นห้องตัวอย่าง จะไม่นำออกให้บริการแก่ลูกค้า เว้นแต่ในกรณีที่มีการเข้าพักจนเต็มแล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็นำเอาห้องตัวอย่างมาให้บริการแก่ลูกค้าเป็นห้องสุดท้าย โดยเพิจารณาให้ห้องแก่แขกที่เข้าพักเพียงคืนเดียว หรือเข้าพักระยะสั้น เพื่อจะได้นำห้องดังกล่าวกลับมาใช้เป็นห้องตัวอย่างต่อไปได้
  5. ห้องพักที่จัดเตรียมไว้เป็นห้องตัวอย่าง จะต้องได้รับการดูแลทำความสะอาดไว้เป็นอย่างดี และได้รับการตรวจตราความเรียบร้อยจากผู้ที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน ไม่ปล่อยให้มีฝุ่นละออง หรือคราบต่างๆ จับจนทำให้รู้สึกว่าขาดการดูแลเอาใจใส่
  6. สำหรับห้องประเภทอื่นๆ ที่ไม่สามารถกันและเตรียมห้องไว้เป็นห้องตัวอย่างได้ทุกวัน เมื่อมีห้องว่างควรที่จะมีการจัดเตรียมห้องไว้เป็นห้องตัวอย่างพร้อมที่จะให้ผู้ที่สนใจเข้าชม โดยแจ้งให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบว่าในแต่ละวัน มีการจัดเตรียมห้องใดไว้เป็นห้องตัวอย่างบ้าง เมื่อมีลูกค้ามาขอชมจะได้พาไปชมได้อย่างถูกต้อง
  7. ห้องพักที่จัดไว้เป็นห้องตัวอย่างควรอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเพื่อความสะดวกในการเข้าชม

สำหรับการเยี่ยมชม (Inspection) ที่ทางโรงแรมรู้กำหนดการล่วงหน้า โรงแรมควรที่จะเตรียมห้องตัวอย่างให้มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การเข้าเยี่ยมชม เช่น เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ล่วงหน้า สเปรย์น้ำยาปรับอากาศเพิ่มความสดชื่นให้แก่ห้องพัก ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และมีโอกาสที่จะขายห้องพักให้แก่ลูกค้าเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น

Last modified onMonday, 15 December 2014 14:53
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments