Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่

รัฐบาลไทยได้มีคำสั่งห้ามสถานบริการต่างๆ จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมีข้อยกเว้นว่าสามารถจำหน่ายได้ในที่รโหฐานหรือที่เฉพาะเป็นส่วนตัว จึงเป็นโอกาสของโรงแรมทั้งหลายในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในห้องพักแขก เพราะลูกค้าไม่สามารถซื้อหาจากที่อื่นได้ 

ในอดีตสมัยที่ผู้เขียนยังทำงานด้านการตลาดและการขายโรงแรมอยู่นั้น ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมมักจะมียอดขายในช่วงที่เป็นวันพระใหญ่ที่รัฐบาลสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการต่างๆ ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะสาธารณะ ซึ่งบาร์และห้องอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงแรมก็ต้องงดให้บริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกันเพราะสถานที่เหล่านี้อยุ่ในข่ายที่ต้องห้าม ทำให้มียอดขายที่ลดลงไป

แต่ถ้าพิจารณาคำสั่งห้ามดังกล่าวกันให้ดีๆ แล้วจะพบว่า คำสั่งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงการให้บริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในที่รโหฐาน หรือสถานที่เฉพาะเป็นส่วนตัว ซึ่งในการให้บริการห้องพักแก่แขกของโรงแรมนั้น ห้องพักแขกถือว่าเป็นที่ส่วนตัวของแขก โรงแรมทั้งหลายจึงสามารถที่จะให้บริการได้ในลักษณะของการบริการในห้องพักแขก หรือ Room Service ที่โรงแรมส่วนใหญ่มีให้บริการเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ ไว้ล่วงหน้า จึงไม่สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายของ Room Service ให้เพิ่มขึ้นได้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้เขียนมีข้อแนะนำดังนี้

  1. 1. จัดทำป้ายประกาศให้แขกที่มาพักในโรงแรมได้รับทราบว่า บาร์และห้องอาหารต่างๆ ภายในโรงแรมจะหยุดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันแขกซื้อจากร้านค้าภายนอกซื้อมาตุนไว้ในห้องพัก
  2. 2. ในป้ายประกาศดังกล่าว ให้แจ้งลูกค้าไว้ด้วยว่า ถ้าต้องการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ สามารถสั่งได้ผ่านทางบริการ Room Service ของโรงแรม และสามารถดื่มได้ในห้องพักของตนเองเท่านั้น
  3. 3. สำรองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ไว้บริการในส่วนของ Room Service ให้เพียงพอ
  4. 4. จัดเตรียมพนักงานไว้ให้เพียงพอ ทั้งพนักงานจัดเตรียมเครื่องดื่ม และพนักงานคอยบริการแบบ Room Service

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ที่แนะนำมานี้ไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงกฏหมายหรือข้อบังคับแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้โรงแรมสามารถดำเนินการได้เพราะมีลูกค้าต่างชาติ ต่างศาสนา และวัฒนธรรมมาใช้บริการ จึงไม่ปิดกั้นและละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่มาใช้บริการ แต่ถ้าโรงแรมของท่านไม่ต้องการที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันดังกล่าวให้แก่แขกที่มาเข้าพัก ก็เป็นเรื่องที่ทางโรงแรมจะพิจารณาดำเนินการเองได้ตามความเหมาะสม

Last modified onFriday, 24 May 2013 10:58
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments