Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

บริการดีอย่างเดียวไม่พอต้องขอมีเท่

การให้การบริการที่ดีนั้นลูกค้าที่ได้รับการบริการจะเกิดความประทับใจเป็นรายบุคคล ส่วนผู้อื่นที่ยังไม่ได้ใช้บริการจะไม่สามารถรู้สึกได้เพราะยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเอง ดังนั้นการให้บริการที่ดีแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอแต่การให้บริการต้องมีความสมาร์ท (Smart) ที่จะดึงดูดความสนใจ (Appeal) ของผู้อื่นที่พบเห็น และมีความรู้สึกว่าบริการดีทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ

คำพูดที่ว่า "กินไม่ได้ แต่เท่" คงพอที่จะทำให้เห็นภาพของคำว่า "สมาร์ท" ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องของ ความรู้สึก (Emontional) ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี การที่ลุกค้าไปใช้บริการในสถานที่ที่มีการให้บริการที่ดี นอกจากต้องการได้รับการบริการที่ดีด้วยตนเองแล้ว ลูกค้าจำนวนมากอยากให้ผู้อื่นได้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ที่มีรสนิยมโดยการเลือกใช้แต่บริการที่ดีๆ ด้วย

ธุรกิจโรงแรมในบ้านเราในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่ดีโดยอาศัยพนักงานบริการจำนวนมากเข้าว่า ในขณะที่พนักงานผู้ให้บริการทั้งหลายก็ให้บริการแบบกระมิดกระเมี้ยน หรือเหนียมอายตามลักษณะนิสัยของคนไทย อีกทั้งขั้นตอนในการให้บริการไม่มีแบบแผนที่แน่นอนเพราะขาดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมที่ดี ทำให้การให้บริการไม่ไหลลื่น ไม่ทะมัดทะแมง ซึ่งแม้จะให้บริการดีเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการของตนเองได้

การให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นนอกเหนือจากลูกค้าผู้ใช้บริการอยู่ในขณะนั้น บุคลิกภาพ (Personality) และ ภาษากาย (Body Language) ของพนักงานผู้ให้บริการ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่พบเห็นเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าใจในรายละเอียดการให้บริการของพนักงานที่สื่อสารกับลูกค้าด้วยคำพูดหรือบทสนทนาต่างๆ นอกจากนั้นยังต้องนำเอาระเบียบแบบแผนการให้บริการที่ใช้กันทั่วไปจนกลายเป็นมาตรฐานสากลมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม การให้บริการที่ผิดแผกไปจากสากลนิยมนอกจากจะถูกมองจากผู้ที่พบเห็นว่าไม่ได้มาตรฐานแล้ว บ่อยครั้งก็จะทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการที่เป็นผู้คุ้นเคยกับระเบียบแบบแผนสากลเกิดอาการ "หน้าแหก" ระหว่างใช้บริการได้ เพราะช่วงจังหวะ และท่วงทำนองต่างๆ ของผู้ให้บริการไม่สอดคล้องกับผู้มาใช้บริการ ยกตัวอย่างเช่น ชาย-หญิง คู่หนึ่ง เดินเข้าไปใช้บริการที่ห้องอาหารที่หรูหรา แต่เมื่อไปถึงโต๊ะ พนักงานที่บริการในห้องอาหารไม่ดึงเก้าอี้ให้สุภาพสตรีนั่ง เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเกิดอาการ "เสียหน้า" ของผู้ใช้บริการได้แล้ว หรือการบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรมที่พนักงานจะเก็บจานอาหารจานแลกที่ลูกค้ารับประทานหมดแล้ว และกำลังไปหาอาหารจานที่ 2 มารับประทาน แต่พนักงานเก็บไปทั้งจาน ซ่อมและมีดที่ลูกค้าใช้ในการรับประทานอาหารจานแรกไปด้วย โดยไม่ได้จัดวางมีดและซ่อมชุดเดิม หรือชุดใหม่ให้ลูกค้าใช้รับประทานอาหารจานที่ 2 ต่อไปได้ ลูกค้าก็ต้องร้องขอมีดและซ่อมชุดใหม่จากพนักงานผู้ให้บริการ จะทำให้ผู้อื่นเห็นว่าทางห้องอาหารไม่เตรียมการบริการไว้ให้พร้อม เหล่านี้เป็นต้น

การให้บริการที่เท่หรือสมาร์ทนั้นมีคุณค่าต่อโรงแรมเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนจำนวนมากที่พบเห็นจะรู้สึกชื่นชม และประทับใจ ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในขณะนั้นแต่เพียงอย่างเดียว โรงแรมจึงสามารถใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการของโรงแรมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือการให้บริการที่สมาร์ทนี้โรงแรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสักเท่าใดนัก เพียงแต่ต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพและแบบแผนในการให้บริการของพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังเช่นโรงแรมแบรนด์ดังจากต่างประเทศ และโรงแรมหรูหรามีชื่อเสียง ที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงทำให้โรงแรมเหล่านี้สามารถคิดค่าบริการจากลูกค้าในราคาแพงได้โดยที่ลูกค้ายินดี และเต็มใจจ่ายเงินในราคาที่สูงกว่าเพื่อให้ได้รับการบริการที่สมาร์ทจากทางโรงแรมนั่นเอง

Last modified onTuesday, 16 July 2013 09:34
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments