Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ความล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมุษย์ในโรงแรม

โรงแรมและรีสอร์ทจำนวนไม่น้อยไม่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ เพราะล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่ไม่เคยให้ความสำคัญแก่บุคลากรภายในองค์กรไปมากกว่าคำว่า "ลูกจ้าง"

ถ้าในแต่ละวัน HR ในโรงแรมของท่านคอยแต่จะจ้องว่าพนักงานคนใด ทำงานสายกี่นาที เพื่อที่จะได้ไปคิดคำนวณตัดค่าแรงที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับตอนสิ้นเดือนตามระเบียบข้อบังคับของทางบริษัทที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้สนใจเรื่องอื่นๆ รอบด้านที่เกี่ยวข้อง โรงแรมของท่านคงจะประสบความล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สำหรับธุรกิจโรงแรมแล้ว ลูกค้าของแผนก HR ก็คือพนักงานทั้งหลาย ที่ HR มีหน้าที่จะต้องดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และมีการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ปฎิบัติหน้าที่ให้บริการลูกค้าของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ห่างไหลแหล่งชุมชุน หรือแหล่งพำนักอาศัยปกติของคนทั่วไป รีสอร์ทเหล่านี้ต้องให้ความสนใจแก่พนักงานทุกคนเป็นกรณีพิเศษ เพราะพนักงานทุกคนที่มาทำงานต้องแลกกับหลายสิ่งหลายอย่างจากการใช้ชีวิตปกติในสังคม

สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่องานด้าน HR ในโรงแรม/รีสอร์ทต่างๆ คือการสร้างความอบอุ่นในองค์กร ให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนอยู่กับครอบครัวของตนเอง เข้าใจความรู้สึกของพนักงานทุกคนที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนเองรักมาปฎิบัติหน้าที่ให้บริการแก่แขกที่มาใช้บริการให้ได้รับความสุขและความประทับใจกับไป แต่การที่จะเป็นเช่นนั้นได้ พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการดูแลและเอาใจใส่ที่ดีจาก HR ของโรงแรมและรีสอร์ททั้งหลายเช่นกัน แต่ถ้า HR ที่ใดไม่สามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กิดขึ้นได้ในองค์กร หมายวความว่า HR ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

HR ส่วนใหญ่ เคร่งครัดในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน ในขณะที่ไม่เคยที่จะไปเยี่ยมพนักงานเมื่อต้องเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือที่พัก พอพนักงานออกมาจากโรงพยาบาลก็จะถามหาใบรับรองแแพทย์ และถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทำงาน ไม่แสดงความเป็นห่วงเป็นใจในสุขภาพของพนักงานว่าดี่พร้อมที่จะเริ่มทำงานอีกครั้งหรือยัง ไม่เคยช่วยสมทบทุนช่วยเหลือพนักงานและไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพนักงาน หรือแสดงความเสียใจ หรือแสดงความยินดีกับพนักงาน ในกรณีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพบิดา-มารดา งานทอดผ้าป้า งานทอดกฐิน คลอดลูกคนใหม่ รับปริญญา ฯลฯ ซึ่งที่ฝังลึกในวัฒนธรรมของคนไทย ตลอดจนการอวยพรวันเกิดให้แก่พนักงานเมื่อถึงวันครบรอบวันเกิดในฐานะตัวแทนของคณะผู้บริหาร ที่นอกจากให้ช่วยให้พนักงานไม่ลาหยุดงานไปปฏิบัติภารกิจส่วนตีวแล้ว ยังให้ความรู้สึกที่ดีต่อพนักงานเหมือนครอบครัวเดียวกันด้วย

โรงแรม/รีสอร์ท ควรที่จะให้ความสำคัญกับพนุักงานทุกคนในฐานะ Capital หรือ Asset ในการดำเนินธุรกิจ มากกว่าแค่ "ลูกจ้าง" เพราะพนักงานของโรงแรม/รีสอร์ท ทั้งหลายสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงแรม/รีสอร์ทของท่านได้อย่างมหาศาล มากกว่า Hard Ware ทั้งหลายที่ได้ลงทุนไปในธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องเกิดจากวิสัยทัศน์ของ HR ทั้งสิ้น

จากประสบการณ์ในการทำงานโรงแรมที่ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีความประทับใจและอยากทำงานให้กับโรงแรม

  • - โรงแรมส่งพนักงาน HR ไปรับพนักงานใหม่ที่สถานี บขส. หรือสนามบิน ในกรณีที่พนักงานใหม่เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นจะสร้างความประทับใจ และทำให้รู้สึกอบอุ่น
  • - โรงแรมเข้าไปมีส่วนร่วม และจัดให้พนักงานเข้าร่วมกับงานเทศกาลประเพณีท้องถิ่นของคนไทยในทุกเทศกาล เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ฯลฯ
  • - โรงแรมจัดบัตรอวยพรวันเกิด ที่มีคณะผู้บริหารระดับสูงลงนามอวยพร มอบให้แก่พนักงานทุกคนเมื่อครบรอบวันเกิด และจัดงานฉลองวันเกิดให้แก่พนักงานเดือนละครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
  • - โรงแรมส่งตัวแทนไปร่วมงานที่เป็นกิจกรรมส่วนตัวของพนักงาน เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ งานฉลองสำเร็จการศึกษา งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้านประจำปี คลอดบุตร ฯลฯ แม้ว่าบางแห่ง ผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ ไม่ใช่คนไทย แต่ก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรม และประเพณีปฏิบัติของคนไทย เพราะนี่คือประเทศไทย โรงแรมหลายๆ แห่งสามารถมัดใจพนักงานได้ด้วยผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ แต่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานเหมือนกับคนไทย
  • - โรงแรมส่งตัวแทนไปเยี่ยมพนักงาน เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประสานงานเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ประกันสังคม ฯลฯ หรือถ้าป่วยไข้อยู่ที่หอพักพนักงาน ก็ควรจะส่งพนักงานไปคอยดูแล ไต่ถามสาทุกข์สุขดิบของพนักงาน และถ้าหากเห็นว่าสถานการณ์แย่กว่าที่คิดก็หาทางจัดส่งไปรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ต้องเข้าใจว่าพนักงานทุกคนเมื่อเจ็บไข้ ไม่อยากไปโรงพยาบาลในทันทีทันใด เพราะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และเมื่อกลับออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว ก็ควรให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายให้แข็งแรงดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาทำงาน
  • - ฯลฯ

ถ้าโรงแรม/รีสอร์ทใด ไม่สามารถมัดใจพนักงานทั้งหลายด้วยสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือได้ว่า งาน HR นั้นล้มเหลวโดยสิ้นชิง การจะขอความร่วมือใดๆ จากพนักงานเป็นกรณีพิเศษ คงจะทำได้ยาก เพราะพนักงานทุกคนก็จะคิดว่า เลิกงานแล้วก็จบสิ้นกัน

HR โรงแรม/รีสอร์ททั้งหลาย ควรปรับทัศนคติในการทำงานของตนเองเสียใหม่ว่า พนักงานทุกคน ไม่ใช่ "ขึ้ข้า" แต่เป็นลูกค้าของ HR ที่ต้องดูแล เอาใจใส่ และดูแลรักษาไว้ให้ดีที่สุด

Last modified onSaturday, 06 September 2014 09:59
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments