Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การย้ายแขก

การขายห้องพักให้ได้มากที่สุดควรเป็นเป้าหมายของแผนกบริการส่วนหน้าเพื่อให้สามารถสร้างรายได้สูงจากห้องพักทั้งหมดที่มีอยู่ ห้องพักเป็นสินค้าที่เน่าเปื่อยได้ง่ายเพราะถ้าโอกาสที่จะขายและหารายได้จากห้องพักนั้นไปหมดไป ก็ไม่สามารถนำกลับมาขายใหม่ในภายหลัง การพยามยามที่จะขายห้องพักไว้ล่วงหน้าให้ได้อัตราการเข้าพักสูงๆ หรือ 100% ได้นั้น บางครั้งโรงแรมจำเป็นต้องรับจองในลักษณะ Overbooked ในบางวันเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขายห้องพักในวันอื่นๆ ซึ่งในวันเข้าพักจริง ถ้าโรงแรมไม่มีห้องพักให้ลูกค้าก็ต้องทำการย้ายแขก (Walked Guest) บางรายไปพักที่โรงแรมอื่น

โรงแรมที่มีแนวนโยบายให้โรงแรมของตนเองเต็ม หรือให้ได้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่สูงๆ อยู่ตลอดเวลานั้นจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การขายที่อุกอาจ ยอมที่จะรับจองห้องพักในลักษณะ Overbooking เพื่อชดเชยกับสถานการณ์ No-Show, Late Cancellation และ Early Departures ของลูกค้า โดยอาศัยข้อมูลสถิติค่าเฉลี่ยของ No-Show, Late Cancellation และ Early Departures ของลูกค้าในอดีตมาใช้เป็นพื้นฐาน แต่เมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปดั่งที่คาดคิด จำนวนแขกที่จะเข้าพักมากกว่าที่โรงแรมจะรองรับได้ โรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักให้แก่ลูกค้าที่คาดว่าจะมาเข้าพักในวันนั้นได้ทั้งหมด ส่งผลให้โรงแรมต้องหาที่พักที่อื่นให้แก่แขกของโรงแรม

นอกจากนี้ อุบัติการณ์ในโรงแรมที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดในการดำเนินกิจการปกติที่ทำให้โรงแรมต้องทำการปิดให้บริการห้องพักส่วนหนึ่งเป็นกรณีฉุกเฉิน (OOO Rooms) ทำให้เหลือห้องพักไว้ให้บริการลูกค้าไม่เพียงพอต่อจำนวนห้องพักที่ได้มีการจองไว้ล่วงหน้า ก็อาจจะเป็นที่มาของการย้ายแขก (Walked Guest) ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในกรณีที่เป็นอุบัติการณ์ฉุกเฉินนี้ถ้าทางโรงแรมแสดงหลักฐานยืนยันประกอบคำอธิบายที่ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะเข้าใจและให้ความเห็นอกเห็นใจโรงแรมมากกว่ากรณีแรก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโรงแรมทั้งหลายที่ทำการย้ายแขก จะใช้เป็นเหตุผลข้ออ้างอธิบายให้แก่แขกมากกว่าจะบอกแขกไปตรงๆ ว่าทางโรงแรมรับจองแบบ Overbooked

เมื่อมีสถานการณ์ที่ต้องย้ายแขก ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ :

 1. นำรายการจองของลูกค้าที่จะเข้าพักในวันที่ต้องทำการเคลื่อนย้ายแขกมาพิจารณาว่าควรจะย้ายลูกค้ารายใดออกไปพักที่โรงแรมอื่นชั่วคราว โดยจัดลำดับความสำคัญให้แก่ลูกค้าประจำ ลูกค้าคนสำคัญ ลูกค้าที่เป็นผู้จัดการประชุมสัมนา ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของโรงแรม ลูกค้าเหล่านี้โรงแรมไม่ควรย้ายไปที่โรงแรมอื่น -> Front Office Manager, Reservation Manager, Director of Hotel Sales
 2. ตรวจสอบดูว่า กรุ๊ปทัวร์ และกรุ๊ปที่มาประชุม/สัมนาในโรงแรมทั้งหลายที่จะมาใช้บริการห้องพักของโรงแรมในช่วงที่โรงแรมเตรียมการที่จะต้องย้ายแขกนั้นได้มีการยืนยันการจองและชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระเงินทั้งหมดเข้ามาแล้ว รวมทั้งลูกค้าที่จองห้องพักเข้ามาเองเพื่อเข้าร่วมงานประชุม/สัมนาในโรงแรม ควรที่จะได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ -> Reservation Manager, Sales Manager
 3. ตรวจสอบห้องว่างของโรงแรมคู่แข่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า แล้วติดขอราคาในการย้ายแขก ถ้าวิเคราะห์แล้วเห็นว่าสถานการณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ทำการจองเพื่อกันห้องไว้ล่วงหน้า -> Front Office Manager
 4. สรุปรายการแขกที่จะต้องทำการย้ายไปโรงแรมอื่นให้พร้อม 1 วันล่วงหน้า พร้อมกับเตรียมรายการที่จะต้องชดเชย (Compensation) ต่างๆ ที่คาดว่าแขกจะพึงพอใจไว้ให้กับแขกที่จะต้องถูกย้ายไป -> Front Office Manager
 5. เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ในวันที่โรงแรมต้องมีการย้ายแขก โรงแรมต้องมั่นใจว่าทีมงานในส่วนของ Front Office และ Duty Manager ตระหนักในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น และมีการซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ เตรียมคำพูด คำอธิบายชี้แจงต่างๆ ให้พร้อมที่จะจัดการกับแขกเป็นรายบุคคลที่จะต้องย้ายไปโรงแรมอื่นในทิศทางเดียวกัน -> Front Office Team, Duty Manager
 6. เมื่อถึงเวลาที่แขกซึ่งถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องย้ายไปพักโรงแรมอื่นเดินทางมาถึงโรงแรม การเตรียมการย้ายแขกต้องเรียบร้อยแล้ว แขกควรที่จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพนักงานที่อาวุโสสูงสุดในขณะนั้นทันที ผู้ที่ให้การต้อนรับต้องค่อยๆ อธิบายสถานการณ์ที่ต้องย้ายแขกไปพักที่โรงแรมอื่นอย่างระมัดระวัง เมื่อได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แขกก็ควรที่จะได้รับคำขอโทษที่จริงใจจากทางโรงแรมโดยพนักงานที่มีอาวุโสสูงสุดในขณะนั้น -> Front Office Manager, Duty Manager, Resident Manager
 7. เมื่อแขกเข้าใจในสถานการณ์ และยอมรับในโรงแรมใหม่ที่โรงแรมเตรียมไว้ให้ และสิ่งที่โรงแรมจะชดเชยให้กับแขก ผู้ที่ทำหน้าที่ต้อนรับแขก ต้องอำนวยความสะดวกในการย้ายแขกไปโรงแรมใกล้เคียง หรือโรงแรมที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งต้องมั่นใจว่าเมื่อย้ายแขกไปแล้ว โรงแรมปลายทางที่แขกจะย้ายไปนั้นมีความพร้อมที่จะรับแขกเข้าพักได้ในทันที -> Front Office Manager, Duty Manager, Resident Manager
 8. ตามนโยบายของโรงแรม ทางโรงแรมจะจ่ายเงินค่าห้องพักและภาษีต่างๆ ให้แก่โรงแรมที่ย้ายแขกไป 1 คืน พร้อมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ 1 ครั้ง และค่าโทรศัพท์ภายในประเทศหรือค่าโทรศัพท์ท้องถิ่น เพื่อให้แขกโทรไปแจ้งข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ -> Front Office Manager
 9. ถ้าแขกไม่มีพาหนะในการเดินทางไปยังโรงแรมใหม่ โรงแรมจะต้องจัดการหาให้แขก ไม่ว่าจะเป็นรถของโรงแรมเอง หรือรถแท๊กซี่ โดยที่ทางโรงแรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ รวมทั้งการรับแขกกลับมาพักที่โรงแรมในวันถัดไปด้วย ถ้าโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ กัน ให้ Porter ของโรงแรมขนสัมภาระไปส่ง และไปรับกลับมา-> Front Office Manager
 10. พนักงานรับโทรศัพท์ของโรงแรม และพนักงานใน Front Office จะต้องได้รับการบอกกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับแขกที่ถูกย้ายออกไปพักที่โรงแรมอื่น ว่าใครถูกย้ายไปที่โรงแรมไหน พักห้องเบอร์อะไร จะติดต่อกับแขกได้อย่างไร เพื่อนำข้อมูลไปใช้บอกกล่าวผู้เกี่ยวข้องที่มีการติดต่อเข้ามาหาแขก -> Front Office Manager
 11. Front Office Manager หรือ Night Manager ต้องทำารายการย้ายแขกที่สมบูรณ์รายงานให้ General Manager และ Rooms Director/Director of Operations ได้รับทราบก่อน 8:00 น. ของเช้าวันถัดมา -> Front Office Manager, Night Manager
 12. ถ้าแขกที่ถูกย้ายไปยังโรงแรมสำรอง แล้วต้องการที่จะพักต่อไปไม่กลับมาพักที่โรงแรม ทางโรงแรมต้องหาทางนำแขกกลับมาพักที่โรงแรมในวันถัดมา ถ้าแขกเลือกที่จะไม่กลับมา ทางโรงแรมต้องแจ้งให้แขกทราบว่าทางโรงแรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่าห้องพัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามนโยบายการย้ายแขกให้แก่โรงแรมสำรองเพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น โดยทางแขกต้องจ่ายค่าห้องพักให้กับโรงแรมสำรองนั้นเองสำหรับการพักมากกว่า 1 คืน โดยโรงแรมจะคิดเงินค่าห้องพักจากแขกแค่ 1 คืน แล้วทำการคืนเงินค่าห้องพักคืนส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าตามระบบและเส้นทางที่ลูกค้าทำการจองมา  -> Front Office Manager
 13. เมื่อแขกที่ถูกย้ายไปกลับเข้ามาพักที่โรงแรม ทาง Front Office ต้องทำการ Upgrade ห้องพักไปยังห้องที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ลูกค้าจองมาเพื่อเป็นสิ่งชดเชย พร้อมเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จัดไว้ชดเชยให้แก่แขก อาทิ คูปองรับประทานอาหารค่ำ บัตรกำนัลใช้บริการสปา ฯลฯ พร้อมทั้งการทำ Pre-Registered และ Express Check-In แขก จัดเตรียมของขวัญ/ของชำร่วยที่ปกติทางโรงแรมจัดไว้ให้ VIP และใส่ไว้ในห้องพักแขก พร้อมทั้งจดหมายแสดงความขอโทษจาก -> General Manager / Hotel Manager
 14. Rooms Director/Director of Operations หรือ Front Office Manager จะต้องหาโอกาสติดต่อพูดคุยกับแขกเพื่อได้กล่าวคำขอโทษ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแขก -> Front Office Manager, Rooms Director, Director of Operations
 15. เพื่อใก้เกิดการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องไว้ใช้งานในโอกาสต่อไป การจองของลูกค้าที่ทำไว้กับทางโรงแรมแต่เดิมต้องทำการยกเลิกไป โดยใช้รหัสการยกเลิกเป็น "ถูกย้าย" และทำการจองขึ้นมาใหม่เฉพาะวันที่ลูกค้าจะกลับเข้ามาพักที่โรงแรม ไม่เช่นนั้นทางโรงแรมอาจจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ในภายหลัง และทำให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดความผิดพลาดได้ -> Reservation Manager
 16. ถ้าแขกที่ถูกย้ายไปจองห้องพักไว้แค่ 1 คืน หรือจองไว้มากกว่าแต่เลือกที่จะไม่ย้ายกลับที่โรงแรมหลังจากคืนแรก โรงแรมจะต้องส่งจดหมายแสดงความขอโทษจาก General Manager ไปให้ลูกค้าที่โรงแรมที่ถูกย้ายไปในวันรุ่งขึ้น พร้อม Gift Voucher หรือคูปองส่วนลดสำหรับการมาใช้บริการครั้งต่อไป -> Front Office Manager
 17. ถ้าการจองห้องพักของลูกค้าที่ถูกย้ายเป็นการจองผ่าน Travel Agent ที่ทางโรงแรมต้องจ่ายค่า Commission ทางโรงแรมต้องจ่ายค่า Commission เต็มจำนวนให้กับแก่ Travel Agent ถ้าแขกที่ถูกย้ายกลับมาพักที่โรงแรมต่อไป -> Reservation Manager, Front Office Manager
 18. ข้อมูลการย้ายแขก ที่ประกอบด้วยชื่อแขก โรงแรมที่ถูกย้ายไป และทัศนคติของแขกที่ถูกย้าย ควรได้รับการบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีใน Profile ของแขก -> Front Office Manager
 19. ใน Profile แขกที่ถูกย้ายไปทั้งหมดควรที่จะได้รับการทำเครื่องหมาย "VIP Guest" แสดงไว้พร้อมกับตั้งให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อเปิดดู Profile เพื่อให้มั่นใจว่าถ้าแขกคนเดิมนี้กลับมาใช้บริการอีก พนักงาน Front Office จะได้รับทราบและตระหนักว่าแขกคนนี้ถูกย้ายไปพักโรงแรมอื่นในครั้งที่ผ่านมา และจะได้กล่าวคำขอโทษแสดงความเสียใจต่อแขก และให้การรับรองและดูแลแขกเหล่านี้เป็นแขก VIP ในการเข้าพักครั้งต่อไป -> Front Office Manager

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ SOP นี้

 • Reservation Officer
 • Reservation Manager
 • Front Office Team Members
 • Front Office Manager
 • Telephone Operator
 • Duty Manager
 • Night Manager
 • Sales Person/Manager
 • Director of Sales & Marketing
 • Director of Rooms
 • Director of Operations
 • Resident Manager
 • General Manager

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เกี่ยวกับ SOP นี้ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่รับผิดชอบ SOP นี้ โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการอนุมัติจาก General Manager เสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onThursday, 22 January 2015 11:53
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments
back to top