Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

จัดเลี้ยงให้ดีต้องมีธีม

การให้บริการด้านจัดเลี้ยงของโรงแรม/รีสอร์ททั้งหลาย นอกจากจะมีสถานที่ เมนูอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการตามความต้องการแล้ว การมีธีมการจัดงานเลี้ยงที่หลากหลายไว้ให้ลูกค้าได้เลือกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานเลี้ยงที่ขายให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การให้บริการจัดเลี้ยงของโรงแรม/รีสอร์ททั้งหลายเป็นการสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการจัดเลี้ยงทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของโรงแรม/รีสอร์ท ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงขนาดเล็กหรืองานเลี้ยงขนาดใหญ่ล้วนต้องการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงาน และต้องการให้งานเลี้ยงของตนเองมีเอกลักษณ์ แตกต่างจากการมารับประทานอาหารในห้องอาหารของโรงแรม/รีสอร์ททั่วไปตามปกติ โรงแรม/รีสอร์ทที่มุ่งเน้นการให้บริการงานจัดเลี้ยงทั้งหลายควรที่ต้องมีการสร้างสรรค์ธีม (Theme) ของการจัดเลี้ยงที่หลากหลายไว้ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ พร้อมทั้งจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ในงานจัดเลี้ยง เครื่องแบบพนักงานที่เหมาะสมกับแต่ละธีมที่มีอยู่ และสร้างบรรยากาศให้แตกต่างจากปกติทั่วไป ซึ่งการสร้างธีมของงานจัดเลี้ยงแต่ละธีมอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจากการให้บริการตามปกติอยู่บ้าง แต่ทางโรงแรม/รีสอร์ท ก็สามารถที่จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากเจ้าของงานได้ และสามารถเก็บสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ไว้ใช้งานในภายหลังได้ และบางส่วนก็สามารถที่จะเช่ามาใช้งานเฉพาะกิจได้โดยไม่ต้องซื้อเก็บไว้ในโรงแรม

การสร้างธีมงานจัดเลี้ยงแบบพื้นฐานต้องคำนึงถึงทรัพยากรภายในที่โรงแรมมีอยู่ในทุกๆ ส่วนเสียก่อน ซึ่งทรัพยากรบางส่วนอาจจะไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกจัดเลี้ยง แต่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกอื่นๆ ที่สามารถหยิบยืมมาใช้งานเฉพาะกิจได้ จัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ให้เหมาะกับรูปแบบ และระดับของงานจัดเลี้ยง เช่นใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย ชำรุดเสียหายยาก สำหรับการจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ราคาไม่แพง ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งของประดับตกแต่ง (Prop) ราคาแพงที่ไม่มีไว้ให้บริการลูกค้าทั่วไป ไว้ให้บริการกับงานเลี้ยงที่หรูหรามีระดับ เป็นต้น

ผ้าสีต่างๆ เป็นทรัพยากรที่โรงแรมส่วนใหญ่มีใช้อยู่ในโอกาสต่างๆ แผนกจัดเลี้ยงสามารถนำมาใช้ประกอบการสร้างธีมได้เป็นอย่างดี เช่นโรงแรมมักจะมีผ้าสีแดงเก็บไว้ประดับตกแต่งโรงแรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี แผนกจัดเลี้ยงก็ควรที่จะคิดใช้ประโยชน์จากผ้าสีแดงนี้ในธีมของงานจัดเลี้ยงที่คิดขึ้น หรือผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปากสีต่างๆ ที่มีไว้สับเปลี่ยนใช้งานในห้องอาหารของโรงแรม ทางแผนกจัดเลี้ยงก็ควรที่จะนำมาใช้ประกอบการสร้างธีมจัดเลี้ยงของตนเองได้ด้วยเป็นต้น สีสันของผ้าที่แตกต่างจะช่วงสร้างบรรยากาศของธีมงานเลี้ยงให้มีความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย

อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธีมและระดับของงานจัดเลี้ยง ถ้าเป็นงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ราคาไม่แพงก็ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่โดยทั่วไป แต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงที่หรู่หรามีระดับก็ควรที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์บนโต๊ะแบบพิเศษมาให้บริการเช่นการใช้อุปกรณ์ตักอาหารที่ทำด้วยเงิน ใช้ภาชนะใส่อาหารที่เป็น Chinaware ชนิดพิเศษ แก้วน้ำที่ใช้ก็อาจจะใช้แก้ว Crystal หรือแก้วน้ำคุณภาพที่ดีเป็นพิเศษเป็นต้น การประดับตกแต่งบนโต๊ะอาหารก็ควรที่จะต้องมีการออกแบบเป็นการเฉพาะให้มีความเหมาะสมกับธีมของงาน

เครื่องแบบพนักงานหรือ Uniform ที่จะให้พนักงานใส่บริการในงานจัดเลี้ยงจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มสีสัน ความน่าสนใจ และทำให้งานเลี้ยงมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้เครื่องแบบที่จะนำมาใช้ก็ต้องเข้ากันกับธีมของการจัดงานโดยรวม ซึ่งเครื่องแบบเหล่านี้ถ้านอกเหนือจากเครื่องแบบพนักงานที่มีเตรียมไว้ใช้งานเป็นประจำ โรงแรมก็อาจจะขอยืมจากโรงแรมที่เป็นพันธมิตร หรือหาเช่าจากผู้ให้บริการภายนอกมาใช้งานได้

นอกจากทรัพยาการและอุปกรณ์พื้นฐานเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังจะมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากมายที่ทีมงานแผนกจัดเลี้ยงต้องพยายามคิดและสร้างสรรค์ธีมงานเลี้ยงของตนเองให้มีความโดดเด่น และมีความแตกต่างจากทั่วๆ ไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการจัดเลี้ยงของตนเองที่มีอยู่ สร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่องานให้สูงขึ้นได้

Last modified onMonday, 26 January 2015 10:31
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments