Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ADR. กับ Rev.PAR. จะยึดตัวใดเป็นหลักดี

Average Room Rate Comparison Average Room Rate Comparison

เวลาพนักงานขายและการตลาดของโรงแรมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน มักจะคุยโวโอ้อวดกันว่า โรงแรมของตนมี Occupancy Rates กี่เปอร์เซนต์ หรือ ARR. ของใครสูงกว่ากัน แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ค่อยได้นำมาพูดคุย หรือคุยโวโอ้อวดกันก็คือ Rev.PAR. เพราะมีจำนวนไม่มากนักที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถ่องแท้

วันนี้จึงขอเสนอเรื่อง ARR.(ADR.) กับ Rev.PAR. ให้ผู้ที่อยู่ในแวดวง Sales & Marketing โรงแรม รวมไปถึง Front Office Manager ได้ทำความเข้าใจเพื่อจะได้เข้าใจถึงมุมมองทั้งในด้านการตลาดและการขาย ที่การตลาดมักจะมุ่งเน้นไปในการทำให้สินค้าของตนขายได้ในราคาสูงขึ้นและลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ในขณะที่การขายนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนหน่วยที่ขาย หรือยอดขายรวมทั้งหมด

โรงแรมเป็นสินค้าที่ต่างจากสินค้าอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้ในเวลาที่มีความต้องการสูงเหมือนสินค้าอื่นๆ ดังนั้นการทำ Yield โดยการควบคุมราคาขายให้อยู่ในเกณฑ์ที่โรงแรมได้รับ ประโยชน์สูงสุด การขายได้มาก ใช่ว่ากิจการนั้นจะมีกำไร ถ้าจำนวนที่ต้องขายออกไปเป็นจำนวนมาก และมีต้นทุนในการประกอบการสูงตามไปด้วย ดังนั้นทางโรงแรมต้องสร้างความสมดุลย์ระหว่าง ADR. และ Rev.PAR. เป็นอย่างดี ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวอักษรย่อ และความหมายเหล่านี้กันดีกว่า

ARR. (ADR.)

ARR = Average Room Rate : อัตราราคาห้องพักเฉลี่ย

ADR = Average Daily Rate : อัตราราคาห้องพักเฉลี่ยต่อวัน ทั้ง ARR. และ ADR. นั้น ปกติแล้วทาง Front Office Manager จะนำมารายงานใน Morning Brief ของ Management เป็นประจำทุกวัน ดังนี้

Last Night ADR. = รายรับค่าห้องพักทั้งหมดของคืนที่ผ่านมา (หัก VAT, Service Charge และ ค่าอาหารเช้าออกแล้ว) ÷ จำนวนห้องพักที่ขายไปในคืนที่ผ่านมาทั้งหมด

Month to Date (MTD.) ADR. =รายรับค่าห้องพักทั้งหมดของเดือนปัจจุบันถึงคืนที่ผ่านมา (หัก VAT, Service Charge และ ค่าอาหารเช้าออกแล้ว) ÷ จำนวนห้องพักที่ขายไปได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงคืนที่ผ่านมาทั้งหมด

Year to Date (YTD.) ADR. =รายรับค่าห้องพักทั้งหมดของปีปัจจุบันถึงคืนที่ผ่านมา (หัก VAT, Service Charge และ ค่าอาหารเช้าออกแล้ว) ÷ จำนวนห้องพักที่ขายไปได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีจนถึงคืนที่ผ่านมาทั้งหมด

ARR. (ADR.) สูง = ความสามารถในการขายได้ราคาสูง

Rev.PAR.

Rev.PAR. = Revenue Per Available Room : อัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจำนวนห้องพักที่มีไว้จำหน่าย

Last Night Rev.PAR. = รายรับค่าห้องพักทั้งหมดของคืนที่ผ่านมา (หัก VAT, Service Charge และ ค่าอาหารเช้าออกแล้ว) ÷ จำนวนห้องพักในโรงแรมที่ขายไว้ขายทั้งหมดต่อคืน

Month to Date (MTD.) Rev.PAR. =รายรับค่าห้องพักทั้งหมดของเดือนปัจจุบันถึงคืนที่ผ่านมา (หัก VAT, Service Charge และ ค่าอาหารเช้าออกแล้ว) ÷ (จำนวนห้องพักในโรงแรมที่ขายไว้ขายทั้งหมดต่อคืน x จำนวนวันที่ผ่านมาในเดือนปัจจุบัน)

Year to Date (YTD.) Rev.PAR. =รายรับค่าห้องพักทั้งหมดของปีปัจจุบันถึงคืนที่ผ่านมา (หัก VAT, Service Charge และ ค่าอาหารเช้าออกแล้ว) ÷ (จำนวนห้องพักในโรงแรมที่ขายไว้ขายทั้งหมดต่อคืน x จำนวนวันที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี)

Rev.PAR. สูง = ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพยฺ์ กลยุทธ์การตลาดและการขาย

Revenue ต่ำ ADR. สูง Rev.PAR. ต่ำ : อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนสูง อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อห้องพักที่มีทั้งหมดในโรงแรมต่ำ ---> ปรับลดราคาค่าห้องพัก

Revenue ปานกลาง ADR. ปานกลาง Rev.PAR. ปานกลาง :อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนสูง อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อห้องพักที่มีทั้งหมดในโรงแรมต่ำ ---> ควรอยู่ในเกณฑ์ของ Budget หรือ Forecast ใน Marketing Plan

Revenue ต่ำ ADR. ต่ำ Rev.PAR. สูง : อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนต่ำ อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อห้องพักที่มีทั้งหมดในโรงแรมสูง ---> ปรับเพิ่มราคาค่าห้องพัก ทางเลือกในการตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ราคา รายได้ - ต้นทุนในการดำเนินการ = กำไรเบื้องต้น (Gross Operating Profit : GOP) ถ้า Rev.PAR. ต่ำกว่า ต้นทุนเฉลี่ย = ขาดทุน

*** ผู้อ่านท่านใดสงในรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Forum หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last modified onSaturday, 24 March 2012 12:26
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

3 comments

 • pimpattra

  ดีมากเลยค่ะ ทำให้ทุกคนที่ทำงานด้านโรงแรมได้รับความรู้ และทุกคนสามารถรู้ได้ ไม่ใช่เฉพาะ SM และ FO

  posted by pimpattra Tuesday, 28 February 2012 12:05 Comment Link
 • Pak-Boong

  ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ

  posted by Pak-Boong Thursday, 22 December 2011 23:41 Comment Link
 • johnnie Worker

  เป็นประโยชน์มากเลยครับ

  posted by johnnie Worker Thursday, 24 November 2011 17:57 Comment Link
Login to post comments