Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ระบบการจองห้องพักออนไลน์

ระบบการจองห้องพักออนไลน์ หรือ Booking Engine นั้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พักส่วนมาก ยังเข้าใจผิดว่าเป็นระบบเดียวกันกับระบบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาใช้งานที่จะสามารถนำพาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาชมเว็บไซต์และจองห้องพักของตนเองได้เพิ่มมากขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้วระบบการจองห้องพักออนไลน์มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างไปจากระบบเว็บไซต์โดยทั่วไป

ระบบการจองห้องพักออนไลน์นั้นส่วนมากจะเน้นในด้านการให้บริการหลักๆ แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้

  1. ใช้ในการค้นหาตรวจสอบห้องว่างและราคาต่างๆ ของโรงแรมที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ว่ามีห้องประเภทใดว่างอยู่บ้าง และราคาเท่าใดในช่วงเวลาที่ต้องการ
  2. ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถที่จะทำการจองห้องพักที่ว่างอยู่ที่ได้จากการค้นหา ในราคาที่แสดงไว้ เมื่อทำการจองแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองอัตโนมัติในทันทีจากระบบ
  3. ในส่วนของการเก็บเงินจากลูกค้าผู้จองนั้น อาจจะเก็บเงินผ่านระบบเก็บเงินอัตโนมัติต่างๆ หรือใช้วิธีอื่นก็ได้
  4. มีระบบให้ผู้จองห้องพักใช้ในการบริหารจัดการ Booking ของตนเองได้ เช่นการแก้ไขรายละเอียดผู้จอง หรือผู้เข้าพัก วันที่จะเข้าพัก หรือยกเลิกการจองผ่านระบบด้วยตนเองได้และได้รับการยืนยันการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ
  5. ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบการจองห้องพักออนไลน์นี้ นำมาให้บริการผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมทั้งในลักษณะของ B2B และ B2C (แต่ส่วนใหญ่ใช้กันเฉพาะ B2C) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรอพนักงานรับจองห้องพักของโรงแรมในการให้บริการ เพราะลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกนั้นมีเวลาที่ต้องการจองห้องพักที่แตกต่างกันเพราะความแตกต่างกันในด้านของเวลา การนำ Booking Engine มาใช้งานจึงเหมือนกับการขยายเวลาในการทำการขาย ให้สามารถขายได้ตลอดเวลานอกเหนือจากการขายในเวลาทำงานของพนักงานตามปกติ

ปัจจัยที่สำคัญในการใช้ Booking Engine ในการขายห้องพักโรงแรมคือ Room Allotment ที่ทางโรงแรมจะต้องนำไปใส่ไว้ในระบบเพื่อให้ระบบมีห้องพักที่จะขาย นอกจากนั้นก็จะเป็นราคาต่างๆ ในแต่ละ Segment ที่เราจะขาย หรือ Promotion ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่ทางโรงแรมต้องการจะขาย

ระบบการจองห้องพักออนไลน์ จึงเป็นระบบที่มีความสลับซับซ้อนในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ที่จะต้องสามารถทำการโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) ได้ในขั้นตอนการใช้งานต่างๆ ตลอดจนการคิดคำนวณต่างๆ ให้ได้ผลออกมาตามที่ผู้ใช้งานต้องการ นอกจากนั้นยังมีระบบการจัดสร้างเอกสารอัตโนมัติเพื่อส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีระบบในการบริหารจัดการ Room Inventory แบบ Real Time ในระบบการจองห้องพักออนไลน์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ยังสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในการขายที่สลับซับซ้อนเพื่อทำ Yeild ในการขายห้องพักให้ได้ราคาที่กำหนดตามสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อห้องเหลือน้อยราคาค่าห้องพักก็สูงขึ้น หรือเมื่อ Lead Time สั้นลง ก็ราคาสูงขึ้น เป็นต้น

ในส่วนของระบบเวบไซต์ของโรงแรม/ที่พักโดยทั่วไปนั้น เป็นการนำเสนอเนื้อหา ข้อมูล สาระต่างๆ เกี่ยวกับโรงแรม เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาอ่านศึกษาหาข้อมูล ซึ่งเนื้อหาในเวบไซต์นี้เองที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยชักนำให้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาชมเว็บไซต์ของโรงแรมได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการนำเสนอ และข้อมูลโปรโชั่น ประโยชน์ต่างๆ ทีลูกค้าที่จะได้รับจากทางโรงแรมที่นำเสนอไว้ที่น่าสนใจ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจทำการจองห้องพักต่อไป ซึ่งในส่วนของการสร้างระบบการนำเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ของโรงแรมนั้นมีระบบการจัดสร้างที่ไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน มากนัก ใกล้เคียงการจัดทำเอกสารเผยแพร่โดยโปรแกรม Miicrosoft Word ที่ใช้กันอยู่ตามสำนักงานทั่วไป แต่ก็จะมีความยากมากขึ้นถ้าต้องการนำเสนอสื่ออื่นๆ ภายในหน้าเว็บไซต์ เช่น วิดีโอคลิป ภาพเคลื่อนไหวที่เป็น Flash Movie และการสร้างเนื้อหาเว็บไซต์แบบ Interactive เพื่อประโยชน์ในด้านการนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้า

ในการนำเอาระบบการจองห้องพักออนไลน์ มาใช้กับโรงแรมอิสระเดี่ยวๆ ทั้งหลายมักจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาสูง และจะมีแนวความคิดในการพัฒนาค่อนข้างแคบ และไม่สามารถพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันอย่างต่อเนื่องได้ เพราะเทคโนโลยีต่างๆ และความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นธุรกิจโรงแรม/ที่พักอิสระทั้งหลายจึงควรที่จะมองหาระบบการจองห้องพักออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานในลักษณะของ Third Party Resources มาใช้งานเพื่อให้บริการในด้านการจองห้องพักออนไลน์แก่ลูกค้าตนเอง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการอยู่หลายราย และมีการคิดค่าบริการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ กันไปตามลักษณะของการให้บริการ และเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นควรรองรับการใช้บริการผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วย

 

สำหรับคำแนะนำในการเลือกระบบการจองห้องพักออนไลน์มาใช้บริการกับโรงแรม/สถานที่พักของตนเองนั้น ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบเป็นสำคัญว่าตอบสนองการใช้งานทั้งความต้องการของทางโรงแรม และความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ในส่วนของการพัฒนาเว็บไซต์นั้นให้แยกออกมาต่างหาก แล้วพัฒนาเวบไซต์ของโรงแรม/ที่พักของตนเองให้มีเนื้อหาสาระที่เป็นบุคลิก ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เพื่อดึงดูดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้บริการด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเว็บไซต์เป็นการเฉพาะ

Last modified onSaturday, 14 April 2012 11:53
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments