Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

แขกลึกลับกับการบริหารคุณภาพโรงแรม Featured

ในการเข้าร่วมกับโรงแรมเชนต่างๆ นั้น สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารและพนักงานโรงแรมล้วนรู้สึกหวาดหวั่นในการเข้ามาใช้บริการของแขกผู้ลึกลับ ที่จะเข้ามาใช้บริการของโรงแรมวันใดวันหนึ่งซึ่งไม่มีใครจะล่วงรู้ล่วงหน้าได้ และเมื่อใดที่แขกผู้ลึกลับเข้าพักก็มักจะต้องปากเหงื่อกันเป็นทิวแถว

วิธีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการบริหารงานและการบริการของโรงแรมต่างๆ ในเครือของเชนโรงแรมนั้น การส่งแขกผู้ลึกลับ "Mystery Guest" ไปใช้บริการโรงแรมในฐานะของแขกธรรมดาๆ คนหนึ่งโดยที่ทางโรงแรมไม่มีโอกาสได้รับรู้ล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการต่างๆ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ทางเชนโรงแรมกำหนดไว้หรือไม่ แล้วส่งผลไปให้สำนักงานใหญ่เพื่อทำการประเมิน เป็นสิ่งที่โรงแรมที่อยู่ในเชนต่างๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องเจออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การเข้าตรวจสอบมาตรฐานโรงแรมเหล่านี้นั้น จะยึดเอารายการมาตรฐานด้านต่างๆ ของเชนโรงแรมเป็นกรอบในการเข้าตรวจสอบเพื่อการประเมินผล ผู้ที่รับหน้าที่เป็นแขกลึกลับเข้าทำการตรวจสอบนั้น จะต้องศึกษารายละเอียดของมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของเชนที่กำหนดไว้อย่างละเอียด และจะทำการไล่ตรวจสอบแต่ละจุด แต่ละประเด็นอย่างละเอียด ตั้งแต่การเริ่มติดต่อเข้ามายังทางโรงแรมเพื่อทำการจองห้องพัก ถึงขนาดมีการนับว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ดังกี่ครั้งพนักงานจึงจะรับโทรศัพท์ เมื่อรับโทรศัพท์แล้ว พนักงานกล่าวทักทายผู้ที่โทรมาครบถ้วนตามมาตรฐานการให้บริการกำหนดไว้หรือไม่ เป็นต้น เรียกได้ว่า ตัวหนังสือเขียนกำหนดไว้อย่างไร พนักงานต้องปฎิบัติตามนั้นเป็นอย่างน้อยแบบ "เป๊ะๆ" แต่วิธีการตรวจสอบนั้นใช้วิธีการที่แนบเนียนเป็นอย่างยิ่ง

ทางโรงแรมไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าได้รับการตรวจสอบอยู่ จนกระทั่งแขกผู้ลึกลับผู้นั้นจะได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ตาม Check List ที่มีอยู่เหมือนแขกที่เข้าพักโรงแรมธรรมดาๆ คนหนึ่งจนกระทั่งครบถ้วนทุกรายการแล้ว จึงจะแสดงตนว่าคือใคร แล้วเข้าไปทำการตรวจสอบในพื้นที่ที่ไม่ได้ให้แขกของโรงแรมเข้าไปใช้บริการในทันทีโดยไม่มีการรีรอที่จะต้องรอผู้บริหารอนุมัติให้เข้าไปทำการตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นเพราะโรงแรมที่เข้าร่วมกับเชนทั้งหลายไว้นั้น ต้องยอมรับเงือนไขนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นแม้กระทั่งหลังบ้านก็จะถูกเข้าตรวจสอบแบบจู่โจมอีกเช่นเดียวกัน

เมื่อแขกผู้ลึกลับได้ทำการตรวจสอบคนครบถ้วนแล้วจึงจะมีการเชิญผู้บริหารและหัวหน้าแผนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม แล้วก็จะมีการร่ายยาวในข้อกำหนดมาตรฐานของเชนนั้น มีผลที่ได้รับจากการตรวจสอบเป็นอย่างไร ซึ่งก็เปิดโอกสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจงว่าการปฏิบัติงานจริงนั้นตรงกับที่ตรวจสอบมาหรือไม่ ซึ่งถ้าผู้รับผิดชอบมีการโต้แย้งไปแบบข้างๆ คูๆ ก็มีโอกาสได้ดูภาพถ่ายที่ทางแขกผู้ลึกลับได้ถ่ายไว้เป็นหลักฐาน แต่ถ้าการโต้แย้งสมเหตุสมผลแล้ว ผู้ตรวจสอบก็อาจจะพิจารณาแก้ไขผลการตรวจสอบตามเหตุผลที่ได้รับ แต่ส่วนใหญ่แล้วหลักฐานจะแน่นหนาจนหมดโอกาสโต้แย้ง หรือแก้ตัวแต่ประการใด ซึ่งจะส่งผลให้เหงื่อตกไปตามๆ กัน

หลังการประชุมชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ตรวจสอบก็จะทำบัญชีรายการที่ยาวเป็นหางว่าว ให้กับผู้บริหารโรงแรมเก็บไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรฐานและบริการด้านต่างๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่เชนโรงแรมได้กำหนดไว้ แล้วทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบครั้งต่อไป ส่วนคะแนนดิบผลการตรวจสอบก็จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อทำการประมวลผลการประเมินมาตรฐานของโรงแรมต่อไป ซึ่งถ้าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะโดนแจ้งเตือน แต่ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานหลายครั้งติดต่อกัน โรงแรมนั้นก็มีสิทธิที่จะหลุดจากเชนนั้นไป โดยมีเงินประกันก้อนใหญ่ที่จะต้องโดนริบไปด้วยในฐานะที่ทำให้เชนโรงแรมได้รับความเสียหายด้านชื่อเสียงและมาตรฐานในการให้บริการ

จะเห็นได้ว่า "แขกผู้ลึกลับ" เป็นวิธีการที่นำมาใช้ในการควบคุมและประเมินผลมาตรฐานของโรงแรมในเครือที่สำคัญ เพราะไม่มีการเตรียมพร้อม และการจัดฉากไว้รอบรับการตรวจสอบแต่อย่างใด จึงเป็นเรื่องที่โรงแรมเชนทั้งหลายต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพที่ดีเป็นอย่างยิ่ง

Last modified onSaturday, 29 September 2012 08:51
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments