Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การเช็คอินลูกค้าไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบจอง

บ่อยครั้งที่เวลาลูกค้าเช็คอินที่โรงแรมแล้วข้อมูลของลูกค้าที่กำลังเช็คอินไม่ตรงกับข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบจอง หรือลูกค้าเรียกร้องบริการจากทางโรงมากกว่าที่ได้มีการระบุหรือยืนยันไว้ในใบสั่งจองห้องพัก เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สุดจะคลาสสิคของทุกโรงแรมก็ว่าได้้

ในการแก้ไขปัญหาเช่นนี้ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ กับโรงแรมต่างๆ นั้น อยากจะให้ผู้บริหารโรงแรม และพนักงานรับจองห้องพัก และพนักงานต้อนรับส่วนหน้าที่ทำหน้าที่เช็คอินลูกค้าเข้าพัก ทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องต่างๆ เหล่านี้เสียก่อน

 • ใบจองและใบยืนยันการจอง คือสิ่งที่ทางโรงแรมจะได้รับเมื่อลูกค้าได้ทำการจองห้องพักมาล่วงหน้า แต่ใบจองแต่เพียงอย่างเดียว โดยที่ยังไม่มีการยืนยืนตอบรับการจองจากทางโรงแรม ยังไม่สามารถนำมาใช้ยืนยันในการเข้าพักได้ เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการจองภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงที่ว่าเป็นการจองที่มีการยืนยันการจองโดยอัตโนมัติ
 • Service Order/Honorable Voucher/Payable Voucher ทางโรงแรมจะได้รับมาจาก Travel Agent หรือ ผู้จองห้องพักจากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นสิ่งยืนยันว่าจะชำระเงินให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ หรือเรียกเก็บเงินได้ในภายหลัง (ในกรณีที่ให้เครดิต) สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ จะไม่มีการชำระเงินให้ ต้องเก็บจากลูกค้าที่มาพักเอง
 • Special Request เป็นคำร้องของของลูกค้า ที่ร้องขอจากทางโรงแรม ซึ่งจะไม่มีการยืนยันว่าทางโรงแรมจะจัดให้ในขณะที่ทำการจอง หรือขณะที่ชำเงิน เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้ว่า "Guaranteed" ที่อาจจะเป็นข้อตกลงพิเศษ หรือมีการตอบยืนยันจากทางโรงแรมกลับไปแล้ว

ทั้ง 3 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทุกฝ่ายควรทำความเข้าใจให้ตรงกัน แต่ถ้าในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีใดๆ นั้น พนักงานต้อนรับส่วนหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เช็คอินลูกค้าเข้าพัก จำเป็นต้องถือปฏิบัติตามนี้

 • จัดบริหารให้กับลูกค้าตาม Service Order/Honorable Voucher/Payable Voucher หรือใช้ใบจองที่สามารถใช้เรียกเก็บเงินได้ในตัว ที่ทางโรงแรมได้รับครั้งล่าสุด เพราะนั้นหมายถึงว่าได้มีการตกลงกันไว้เช่นนั้น และทางโรงแรมจะได้รับการชำระค่าห้องพักและบริการต่างๆ ตามที่ได้มีการระบุไว้ ถือว่าพนักงานที่รับเช็คอินลูกค้าผู้นั้น ได้จัดบริการต่างๆ ให้ลูกค้าได้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้กับทางผู้จองเรียบร้อยแล้ว
 • หากลูกค้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มเอง หรือ ถ้าลูกค้าแย้งว่าทางโรงแรมไม่ได้จัดบริการให้ตามที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับผู้ที่ขายห้องพักให้ลูกค้า ลูกค้าต้องติดต่อกับผู้จำหน่ายสินค้านั้นเอง ไม่ใช่จัดบริการให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าบอกมาก่อนแล้วพนักงานผู้นั้นไปติดต่อกับพนักงานผู้จองให้ทางผู้จองจัดส่ง Service Order/Honorable Voucher/Payable Voucher มาให้ใหม่ เพราะถ้าหากทางผู้จองปฏิเสธ จะทำให้ทางโรงแรมเสียหาย หรือส่งผลต่อความขัดแย้งกับผู้จองได้ ดังนั้นต้องปล่อยให้ลูกค้าเป็นผู้ติดต่อกับผู้รับจองห้องพักนั้นเอง
 • ในกรณีของ Special Request ของลูกค้านั้น อยู่ในดุลย์พินิจของผู้รับเช็คอินลูกค้าในขณะนั้นว่าจะสามารถจัดให้ตามที่ร้องของไว้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถจัดให้ได้ ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่า "Special Request" ไม่ใช่สิ่งที่ทางโรงแรมยืนยันจะจัดให้ตามที่ลูกค้าขอ หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ก็ต้องแจ้งให้ทางลูกค้าติดต่อกับทางผู้ที่รับจองห้องพักจากลูกค้า เพื่อที่จะอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจในระดับต่อไป
 • ถ้าพนักงานต้อนรับส่วนหน้า จัดให้ลูกค้าเข้าพักไปตามที่ลูกค้าแจ้งโดยไม่ได้สนใจว่าจะตรงกับสิ่งที่ระบุไว้ใน Service Order/Honorable Voucher/Payable Voucher หรือไม่นั้น ถือว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและวิธีการปฎิบัติของพนักงานในตำแหน่งนั้นอย่างร้ายแรง และสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้

สำหรับพนักงานโรงแรมที่มีประสบการณ์และมีทักษะที่ดี อาจจะมีการอลุ้มอล่วยให้ลูกค้าได้เข้าพักไปก่อนตามที่มีการระบุไว้ใน Service Order/Honorable Voucher/Payable Voucher หรือตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าก็ได้ แล้วทำการค้นหาความจริง ต่างๆ แล้วแก้ปัญหาทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนที่แขกจะเช็คเอาท์ไปจากทางโรงแรม

ในกรณีที่เกิดเหตุผิดพลาดที่ให้ลูกค้าเข้าพัก แล้วจัดบริการให้ลูกค้ามากกว่าที่ระบุไว้ใน Service Order/Honorable Voucher/Payable Voucher แล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินส่วนต่างจากผู้จอง และลูกค้าได้นั้น ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะบังคับให้เอเย่นต์ผู้จองต้องชำระค่าบริการที่เป็นส่วนต่าง เพราะนอกจากจะแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรมแล้ว ยังบ่งถึงความไม่รับผิดชอบของทางโรงแรมต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย อีกทั้งยังไม่ควรยัดเยียดเรื่องนี้กลับไปอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานขายที่ดูแลเอเย่นต์หรือผู้จองรายนั้น เพราะจะผลต่อความสัมพันธ์ และส่งผลเสียหายต่อธุรกิจที่จะได้รับจากเอเย่นต์หรือผู้จองรายนั้นได้ในระยะยาว

Last modified onTuesday, 05 June 2012 11:33
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

2 comments

 • Phutsadi

  ปัญญาที่พบบ่อย แต่ก็ยังผิดพลาดซ้ำซากค่ะ นี่คือหลักการที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฎิบัติงานมาก ขอบคุณค่ะ

  posted by Phutsadi Tuesday, 05 June 2012 12:29 Comment Link
 • Phutsadi

  ปัญญาที่พบบ่อย แต่ก็ยังผิดพลาดซ้ำซากค่ะ นี่คือหลักการที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฎิบัติงานมาก ขอบคุณค่ะ

  posted by Phutsadi Tuesday, 05 June 2012 12:29 Comment Link
Login to post comments