Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

CHR แหล่งการเรียนรู้สำหรับโรงแรม

Center of Hospitality Research หรือ CHR เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Cornell แห่งสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัย Cornell เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา

ในแต่ละปี CHR จะมีผลการศึกษาวิจัยโดยนักศึกษาและคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ รายงานออกมาเป็นจำนวนมาก และงานศึกษาวิจัยจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยจากแบรนด์โรงแรมชื่อดัง เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของแบรนด์ตนเองให้สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ของ CHR นั้นจะได้รับการเผยแพร่ในชื่อว่า Cornell CHR Report ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ที่สำคัญต่อผู้ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการทั้งหลาย ที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ ทัดเทียมกันกับองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ ที่เขาใช้กันอยู่ เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องรอการถ่ายทอดจากองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ ระดับนานาชาติทั้งหลายเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต

CHR จะมีรายงานต่างๆ ออกมาสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็น Current Issues ต่างที่กำลังได้รับความสนใจภายใต้การกำกับดูแลของทีมงานวิจัยระดับมืออาชีพ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ และประชาชนทั่วไปที่นำผลการวิจัยมาใช้ในการอ้างอิงต่างๆ อยู่เป็นประจำ

สำหรับเจ้าของธุรกิจโรงแรมที่สนใจจะศึกษาหาข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยของ Center of Hospitality Research ของมหาวิทยาลัย Cornell แห่งนี้สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  http://www.hotelschool.cornell.edu/research/chr/ แล้วท่านจะพบว่าข้อมูลดีๆ เหล่านี้ ไม่ต้องรอรับการถ่ายทอดหรือลอกเลียนมาจากโรงแรมแบรนด์ดังทั้งหลายดังที่เคยกระทำกันในยุคที่ผ่านๆ มา

แหล่งข้อมูลนี้จะทำให้ท่านเป็นผู้ "รอบรู้เรื่องโรงแรม" ได้เช่นกันครับ

Last modified onThursday, 26 July 2012 07:30
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments