Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

บริการดีนั้นไม่พอ ต้องขอให้เป็นเลิศ

การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจโรงแรมที่จะช่วยให้มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพราะได้ชื่อว่า "ให้บริการดี" แต่การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นทุกวันนี้ "บริการดี" นั้นไม่เพียงพอในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงแรม แต่ต้องให้มี "บริการที่เป็นเลิศ"

"บริการดี" คือการที่โรงแรมได้ให้บริการแก่ลูกค้าตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ หรือที่ทางโรงแรมกำหนดขึ้นเองและเป็นที่รับรู้ของลูกค้าผู้มาใช้บริการโรงแรมแต่ละแห่ง ซึ่งมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นส่วนใหญ่จะมีการแบ่งเป็นระดับของโรงแรมออกมาเป็น "ดาว" ซึ่งโรงแรมที่มีดาวแตกต่างกันก็พอจะทำให้ลูกค้าที่จะมาใช้บริการพอรับรู้ได้คร่าวๆ ว่า ตนเองจะได้รับบริการตามมาตรฐานขั้นต่ำของโรงแรมแต่ละดาวอย่างไรบ้าง ถ้าโรงแรมให้บริการลูกค้าต่ำกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ หรือต่ำกว่าความคาดหมายของลูกค้าที่พึงจะได้รับโดยทั่วไปแล้ว ถือว่า "บริการไม่ดี" เพราะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไป

การบริการที่ดีย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจ (Satisfaction) ของลูกค้าผู้ใช้บริการ แต่ความพึงพอใจแต่เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอต่อการที่จะดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ เกิดความจงรักภักดีต่อโรงแรม หรือให้การสนับสนุนโรงแรมโดยการแนะนำต่อไปยังผู้อื่นให้มาใช้บริการเท่ากับความการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าโดยให้บริการที่เหนือความคาดหมาย สูงกว่ามาตรฐานการให้บริการทั่วไปที่ลูกค้ารับรู้และเข้าใจ ชื่นชม และยกให้เป็น การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ในระดับมาตรฐานเดียวกัน

การบริการที่เป็นเลิศ หรือ Service Excellence ไม่ได้หมายถึงการตามใจลูกค้าไปในทุกๆ เรื่องที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งนั่นเป็นลักษณะของการบริการที่ทำให้เสียนิสัย (Spoil) หากแต่หมายถึงการให้บริการในสิ่งที่สมควรได้รับดีที่สุด และถ้าหากจำเป็นที่จะต้องให้บริการลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ ก็ต้องมีวิธีที่การที่จะปฏิเสธให้ลูกค้ายอมรับได้ไม่ค้างคาใจว่าตนเองไม่ได้รับการบริการ

โรงแรมจำนวนไม่น้อยคิดว่าการให้บริการที่เป็นเลิศนั้นจำเป็นจะต้องลงทุนมากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การบริการที่เป็นเลิศสามารถทำได้โดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานที่มีอยู่ เพียงแค่ปรับปรุงให้สามารถบริการได้ในเชิงรุก (Proactive) ที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ แทนการรอให้ลูกค้ามาร้องขอใช้บริการ แค่พนักงานผู้ให้บริการกล่าวทักทายลูกค้า และเสนอที่จะให้บริการด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร ก่อนที่ลูกค้าจะทักทายและขอใช้บริการ เท่านี้ก็เข้าข่ายของการบริการเชิงรุก ที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และนำมาซึ่งคำว่า "การบริการที่เป็นเลิศ" ได้โดยมิต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติม

ผลที่จะเกิดขึ้นจากการบริการที่เป็นเลิศนั้น จะเกิดกับทั้งลูกค้าและโรงแรมเองซึ่งรวมไปถึงตัวพนักงานผู้ให้บริการด้วย ในส่วนของลูกค้านั้นก็จะมีความสุขที่มาใช้บริการ เกิดความประทับใจ อยากจะกลับมาใช้บริการซ้ำอีก เกิดความจงรักภักดีต่อโรงแรม และแนะนำคนอื่นให้มาใช้บริการด้วยความมั่นใจ ส่วนโรงแรมก็จะได้ประโยชน์จากการที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการ มีลูกค้าใหม่ๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าเก่ามาใช้บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของตนเองได้ เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงแรม ในส่วนของพนักงานเองนั้น การทำงานในลักษณะเชิงรุกนั้นลูกค้าจะมีความพึงพอใจในการบริการ และจะทำให้มีเรื่องปวดหัวที่เกิดจากความไม่พึงพอใจของลูกค้าน้อยลง ทำงานได้ง่ายขึ้น และอาจจะได้รับรางวัลทั้งจากลูกค้า และจากทางโรงแรมที่ให้แก่พนักงานที่ให้บริการลูกค้าดีเป็นแรงจูงใจ ฯลฯ

ถ้าโรงแรมของท่านต้องการที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นใจ และมั่นคง ต้องมุ่งมั่นที่จะทำให้โรงแรมของท่านเป็นมากกว่าโรงแรมที่บริการดี แต่ต้องมุ่งมั่น บากบั่นใหัโรงแรมของท่านได้ชื่อว่า "มีบริการที่เป็นเลิศ" นั่นเอง

Last modified onFriday, 27 July 2012 23:49
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

1 comment

  • Kai

    แล้วกับกรณีที่แขกเป็นพวกหัวหมอล่ะครับ เราจะรับมือยังไงดีครับ

    posted by Kai Friday, 27 July 2012 23:59 Comment Link
Login to post comments