Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

วิธีการจัดโต๊ะอาหารค่ำแบบทางการ

Dinner หรืออาหารค่ำ เป็นอาหารมื่อสำคัญของวัฒนธรรมตะวันตก การจัดเตรียมโต๊ะอาหารสำหรับการรับประทานอาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสต่างๆ นั้นมีระเบียบแบบแผนที่โรงแรมต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีการอบรมพนักงานห้องอาหารให้สามารถจัดโต๊ะอาหารค่ำได้อย่างถูกต้อง

การรับประทานอาหารค่ำแบบเป็นทางการนั้น จะเป็นการรับประทานอาหารแบบที่มีบริกรคอยให้บริการแก่ผู้ร่วมรับประทานอาหารโดยไม่ต้องเดินไปตักอาหารรับประทานเองเหมือนกับ Buffet ดังนั้นการจัดเตรียมโต๊ะอาหารค่ำอย่างเป็นทางการจะต้องจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารต่างๆ ของแต่ละคนไว้ให้ครบถ้วน

อุปกรณ์สำคัญสำหรับการจัดโต๊ะอาหารค่ำ

ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดในการจัดโต๊ะอาหารค่ำ ผู้จัดโต๊ะจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ ในกรณีที่ขาดอุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรที่จะต้องจัดหามาเตรียมไว้ให้ครบถ้วน

สำหรับอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ทางห้องอาหารควรที่จะใช้ชุดภาชนะอาหารบนโต๊ะอาหาร (Chinaware) ที่คุณภาพดี ใช้ภาชนะเครื่องดื่ม (Stemware) ที่มีความหรูหรา และใช้มีด ช้อน ซ่อม (Flatware) ที่ทำจากเงิน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • Glass แก้วต่างๆ – ประกอบไปด้วยแก้วน้ำดื่ม แก้วไวน์ และแก้วเหล้า
 • Cup ถ้วย – ถ้วยชา/กาแฟพร้อมจานรอง และช้อนกาแฟ
 • Plate จานต่างๆ – ประกอบไปด้วยจานขนมปังและเนย, จานสำหรับบริการ (Service plate) จานอาหารค่ำ (Dinner plate) และจานของหวาน
 • Bowl ชาม – ชามซุปบนจานรอง
 • Knife มีด – มีดเนย (Butter knife or spreader) และมีดอาหารค่ำ
 • Fork ซ่อม – ซ่อมสลัด (Salad fork) ซ่อมอาหารค่ำ (Dinner fork) ซ่อมปลา (Fish fork) และซ่อมอาหารหวาน(Dessert Fork)
 • Spoon ช้อน – ช้อนซุป (Soup spoon) และช้อนอาหารหวาน (Dessert spoon)

การตกแต่งโต๊ะอาหาร

เมื่อมีอุปกรณ์ของใช้สำหรับโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดเตรียมโต๊ะอาหารค่ำแบบเป็นทางการควรที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตกแต่งโต๊ะอาหารให้มีความสวยงามหรูหรา

สิ่งที่ผู้จัดโต๊ะพิจารณา และเลือกใช้ผ้าปูโต๊ะ ที่รองจาน และผ้าเช็ดปากที่มีความสวยงาม มีคุณภาพดี และเข้าชุดกันและเหมาะสมกับบรรยากาศหรือธีมของการจัดงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี และควรที่จะมีของวางประดับโต๊ะเพื่อเพิ่มความหรูหรา เช่นดอกไม้ประดับตกแต่ง ภาชนะใส่เกลือและพริกไทยที่ทำจากแก้วคริสตัลหรือ Bone-China คุณภาพดี และที่วางเทียนไข เพื่อให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้น

table settingลำดับขั้นตอนการจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารค่ำแบบทางการ

 • ขั้นตอนที่ 1 – วางจานหลักที่ใช้ในการบริการอาหารบนที่รองจานแล้ววางซ้อนด้วยจานชามซุปหรือชามสลัดด้านบน สำหรับจานบริการนั้นสามารถใช้เป็นจานอาหารค่ำด้วยเลก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดูเป็นทางการแล้วจะมีการเปลี่ยนเอาจานบริการออกก่อนที่จะเสิร์ฟอาหารจานหลักที่จะนำมาวางแทนที่
 • ขั้นตอนที่ 2 – ด้านขวามือของจานบริการ จะวางมีดอาหารค่ำ มีดสลัด ช้อนอาหารค่ำ และช้อนซุป เรียงกันจากขอบจานด้านขวามือออกไปด้านนอกตามลำดับ
 • ขั้นตอนที่ 3 – ด้านซ้ายมือของจานบริการ วางซ่อมอาหารค่ำ ซ่อมสลัด เรียงกันจากขอบจานด้านซ้ายมือออกไปด้านนอกตามลำดับ
 • ขั้นตอนที่ 4 – มุมบนด้านซ้ายมือวางจานขนมปัง และวางมีดเนยหรือมีดแบ่งขนมปังไว้บนขอบจานโดยหันด้ามจับไว้ทางด้านขวามือ
 • ขั้นตอนที่ 5 – วางซ่อมอาหารหวาน และช้อนอาหารหวานไว้เหนือขอบจานบริการอาหารเรียงขึ้นไปด้านบนตามลำดับ โดยวางสลับกันในแนวนอน หันด้ามจับของซ่อมไว้ด้านซ้ายมือ และด้ามจับของช้อนไว้ด้านขวามือ
 • ขั้นตอนที่ 6 – วางแก้วเครื่องดื่ม ที่ประกอบไปด้วยแล้วน้ำ แก้วไวน์แดง ไวน์ขาว ที่มุมขวามือด้านบนในลักษณะของสามเหลี่ยม หรือเรียงแถว ถ้ามีแก้วเชมเปญเพิ่มอีก 1 แก้ว ให้วางไว้ที่มุมขวามือสุด
 • ขั้นตอนที่ 7 – วางถ้วยกาแฟพร้อมที่จานรองและช้อนไว้ที่ด้านขวามือสุด
 • ขั้นตอนที่ 8 – วางผ้ากันเปื้อนที่พับไว้ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเช่น บนจานสลัด หรือเหนือที่วางช้อน/ซ่อมของหวาน หรือ ด้านซ้ายมือสุดของแต่ละที่

หมายเหตุ - การจัดเตรียมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับประเภทอาหารที่จะเสิร์ฟด้วย เช่นอุปกรณ์สำหรับอาหารประเภทปลา เป็นต้น

สำหรับห้องอาหารของโรงแรม การจัดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ครบถ้วนถูกต้องตามแบบแผน และมีการตกแต่งประดับประดาโต๊ะอาหารอย่างสวยงาม หรูหรา จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี และช่วยดึงดูดสายตาผู้ที่พบเห็นให้เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onThursday, 29 January 2015 10:35
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments