Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การจัดโต๊ะอาหารรูปแบบต่างๆ

การจัดโต๊ะอาหารให้มีความเหมาะสมแก่กาลเทศะอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับพนักงานห้องอาหารโรงแรมบางคนที่ขาดประสบการณ์ และพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆ เพราะสิ่งของเครื่องใช้และภาชนะต่างๆ ที่มาใช้ในการจัดโต๊ะอาหารแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการหยิบ/ตักอาหาร ภาชนะอาหาร แก้วเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามแบบแผน และเหมาะสมกับการใช้งาน

รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารที่เหมาะสมจะช่วยสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ และจะช่วยบ่งบอกถึงลักษณะหรือประเภทของอาหารที่ห้องอาหารแต่ละแห่งมีไว้ให้บริการลูกค้าที่สามารถคาดเดาได้จากการสังเกตุการจัดโต๊ะของทางร้าน นอกจากนี้อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่จัดไว้รอรับลูกค้ายังเปรียบเสมือนสิ่งของเครื่องประดับตกแต่งร้านให้มีความสวยงามและน่าสนใจนอกเหนือจากสิ่งของตกแต่งร้านอื่นๆ อีกด้วย

แม้ว่าร้านอาหารแต่ละร้านจะมีอาหารไว้บริการลูกค้าที่แตกต่างกันไป แต่ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารยุโรป หรืออาหารนานาชาติมักจะมีหลักและรูปแบบวิธีการจัดโต๊ะอาหารสำหรับอาหารแต่ละมื้อ หรือแต่ละโอกาสที่เป็นแบบแผนเหมือนๆ กัน จะต่างกันไปบ้างก็ตรงที่การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับอาหารเมนูพิเศษเป็นการเฉพาะ

รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารต่างๆ

*** อุปกรณ์ตักอาหาร (Flatware) ภาชนะอาหาร (Dinnerware) และแก้วเครื่องดื่ม (Glassware) ที่จะอธิบายต่อไปนี้ จะเป็นการจัดวางเรียงลำดับจากด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือ

breakfast settingการจัดโต๊ะอาหารเช้า

อุปกรณ์ตักอาหาร: ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนชา
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานอาหารหลัก ถ้วยชา/กาแฟ จานรองถ้วย
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำ แก้วน้ำผลไม่(ไม่ได้แสดงในภาพ)
ผ้าเช็ดปาก: พับแบบทะแยงมุม วางด้านซ้ายมือสุด โดยให้มุมสามเหลี่ยมอยู่ด้านนอก

lunch settingการจัดโต๊ะอาหารกลางว้น

อุปกรณ์ตักอาหาร: ซ่อมสลัด ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนชา
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานอาหารกลางวัน
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำ แก้วไวน์ (ไม่ได้แสดงไว้ในภาพ)
ผ้าเช็ดปาก: พับในลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางไว้ด้านซ้ายมือสุด

 

dinner settingการจัดโต๊ะอาหารค่ำทั่วไป

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางบนจานขนมปังและเนย) มีดสลัด มีดหลัก ช้อนชา
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานหลัก จานสลัด
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์
ผ้าเช็ดปาก: พับในลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางซ่อมทับไว้ด้านบน

formal dinner_settingการจัดโต๊ะอาหารค่ำแบบทางการ

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางบนจานขนมปังและเนย) ซ่อมสลัด ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนซุป ช้อนชา
ภาชนะอาหาร: จานสลัด จากขนมปังและเนย จานบริการ จานสลัดบนจานบริการ ถ้วยชา/กาแฟรพร้อมจานรอง
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์ แก้วเชมเปญ (วางไว้นอกสุดหลังแก้ว 2 ใบแรก)
ผ้าเช็ดปาก: พับในรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา มีความสร้างสรร วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อนอยู่บนจานบริการ

european dinner_settingการจัดโต๊ะอาหารค่ำแบบยุโรป

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีเนย (วางไว้บนจานขนมปังและเนย) ซ่อมอาหารค่ำขนาดยุโรป/ขนาดอเมริกัน ซ่อมปลา มีดปลา มีดอาหารค่ำขนาดยุโรป มีดอาหารหวาน ช้อนซุป ช้อนชา
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานบริการ จานสลัดวางซ้อนไว้บนจานบริการ
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาว แก้วเชมเปญ (วางไว้นอกสุดหลังแก้ว 2 ใบแรก)
ผ้าเช็ดปาก: พับในรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา มีความสร้างสรร วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อนอยู่บนจานบริการ

banquet dinner_settingการจัดโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารค่ำ

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางไว้บนจานขนมปังและเนย) ซ่อมสลัด ซ่อมหลัก มีดหลัก ช้อนซุป ช้อนชา
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานหลัก จานสลัดวางบนจากหลัก ถ้วยชา/กาแฟและจานรอง
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ำขาสูง แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาว
ผ้าเช็ดปาก: พับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อนอยู่บนจานหลัก

Final Tips

  • การจัดโต๊ะอาหารควรมีความกว้างของพื้นที่ประมาณ 24 นิ้ว (2 ฟุต) เป็นอย่างน้อย
  • วางจานหลัก ให้ขอบจานห่างจากขอบโต๊ะประมาณ 1 นิ้ว
  • วางมีดให้หันด้านมีคมเข้าหาจาน
  • การจัดเรียงอุปกรณ์ตักอาหาร ให้จัดเรียงตามลำดับการใช้งาน หรือลำดับของอาหารที่เสิร์ฟแต่ละคอร์ส โดยอุปกรณ์ตักอาหารที่ใช้งานก่อนอยู่ด้านนอกสุด เรียงเข้ามาอาหารคอร์สสุดท้ายที่จะวางอุปกรณ์ตักอาหารไว้ด้านในสุด
  • การวางแก้วเครื่องดื่ม จัดเรียงจากขวามาซ้าย ดังนี้ แก้วไวน์ขาว แก้วไวน์แดง แก้วน้ำ หรือแก้วเครื่องดื่มเย็นอื่นๆ
  • ถ้ามีการเสิร์ฟแชมเปญด้วย แก้วเชมเปญจะวางไว้ที่ด้านหลังแก้วไวน์แดงและไวน์ขาว
  • ซ่อมสำหรับอาหารทะเลจะวางไว้ด้านขวามือของช้อนซุป ยกเว้นเป็นการเสิร์ฟแบบค็อกเทลอาหารทะเลที่จะวางไว้บนจานค็อกเทลต่างหาก ไม่ได้จัดวางไว้บนโต๊ะ

หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดโต๊ะอาหารนี้นำมาจาก Oneida Customer Service Table Setting Guide

Last modified onThursday, 13 September 2012 11:45
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments