Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

อุปกรณ์ตักอาหารและแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

อุปกรณ์ตักอาหารบนโต๊ะอาหาร (Flatware) ของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกนั้น มีอุปกรณ์หลากหลายให้ใช้กับอาหารแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะมีการออกแบบอุปกรณ์เหล่านี้ และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารแบบตะวันตกควรจะศึกษาไว้เป็นความรู้พื้นฐาน

อุปกรณ์สำหรับตักอาหารที่ทางร้านอาหารนำมาให้บริการลูกค้านั้นนอกจากจะเหมาะสมกับการรับประทานอาหารของผู้ใช้บริการแล้ว ยังแสดงถึงมาตรฐาน และบ่งบอกถึงระดับของร้านอาหารได้อีกด้วย ซึ่งร้านอาหารที่มีมาตรฐานในการให้บริการจะเลือกใช้อุปกรณ์ตักอาหารบนโต๊ะอาหารที่ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการใช้ภาชนะอาหารที่ได้มาตรฐานจัดไว้บนโต๊ะ ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการรับประทานอาหารจะสังเกตุได้จากการจัดโต๊ะของทางร้าน

นอกจากนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ตักอาหารที่สูงกว่ามาตรฐานที่ร้านอาหารทั่วไปใช้กันอยู่นั้น ก็แสดงถึงความมีระดับ และความหรูหราของร้านอาหารนั้นๆ โดยสามารถสังเกตุได้จากอุปกรณ์ตักอาหารที่จัดไว้บนโต๊ะอาหารด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับห้องอาหารของโรงแรมแล้วการเลือกใช้อุปกรณ์ตักอาหารบนโต๊ะอาหารที่มีความถูกต้อง เหมาะสมย่อมแสดงออกถึงมาตรฐาน และระดับของการให้บริการของโรงแรมได้ด้วย โรงแรมทั้งหลายจึงควรที่จะใส่ใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์ตักอาหารบนโต๊ะอาหารมาเตรียมไว้ให้บริการ และอบรมพนักงานให้นำออกมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส

ประเภท รายละเอียด
Teaspoon/ช้อนชา ช้อนชาเป็นช้อนที่มีผู้นำมาใช้งานกันมากที่สุดในการรับประทานอาหารมาแต่ดั้งเดิม และใช้ประโยชน์หลากหลาย ใช้แทนช้อนประเภทอื่นๆ ได้ถ้าไม่มี ตั้งแต่ช้อนสำหรับคนชาก/กาแฟ ช้อนอาหารหวาน ซีเรียล และซุป คนมักจะหยิบมาใช้เมื่อต้องการใช้ช้อนในการรับประทานอาหาร
Dessert Spoon/ช้อนอาหารหวาน ช้อนสำหรับอาหารหวานมีรูปทรงเช่นเดียวกันกับช้อนชา แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าช้อนชา ขนาดความยาวพอๆ กับช้อนซุป มีทรงรีและมีหลุมของช้อนลึก
Tablespoon/ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะเป็นช้อนอาหารหลักที่มีใช้กันมาแต่ดั้งเดิม รูปทรงเช่นเดียวกันกับช้อนชา แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามาก ช้อนโต๊ะนี้นิยมใช้สำหรับตักอาหารจากชามที่อยู่กลางโต๊ะอาหารมาใส่จานอาหารของแต่ละคน หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าช้อนแบ่ง หรือช้อนกลางก็ได้
Soup Spoon/ช้อนซุป ช้อนซุปเป็นช้อนที่มีความกว้าง รูปทรงมนกลม และลึกกว่าช้อนโต๊ะที่สามารถบรรจุอาหารเหลวได้มากกว่า นอกจากนี้ยังมีช้อนซุปที่มีผู้นิยมใช้ช้อนซุปที่มีรูปทรงรียาว ที่มีก้นลึกด้วย
Demitasse Spoon/ช้อนกาแฟเล็ก เป็นช้อนสำหรับคนกาแฟที่มีรูปทรงใกล้เคียงกับช้อนชามาตรฐาน แต่มีขนาดช้อนที่เล็กกว่าเล็กน้อย และมีส่วนที่เป็นด้ามจับค่อนข้างยาว ออกแบบมาใช้สำหรับการเสิร์ฟเครื่องดื่มร้อนถ้วยเล็กๆ เช่น Espresso หรือ Cappuccino.
Bouillon Spoon/ช้อนซุปเล็ก Bouillon spoon เป็นช้อนซุปอีกแบบหนึ่งที่จะมีขนาดเล็กกว่าช้อนซุปมาตรฐานที่ใช้กัน และตัวช้อนจะมีรูปทรงกลม ก้นลึก
Iced Tea Spoon / Soda Spoon/ช้อนชามะนาวเย็น หรือช้อนคนโซดา เป็นช้อนที่มีลักษณะของด้ามจับเรียวยาว ตัวช้อนมีทรงรี ออกแบบมาใช้คนเครื่องดื่มเย็นต่างๆ และเครื่องดื่มใส่น้ำแข็ง ที่ใส่แก้วทรงสูงเช่น ชามะนาว มิลค์เชค เป็นต้น
Dinner Fork/ซ่อมอาหารค่ำ (ซ่อมหลัก) ซ่อมอาหารค่ำหรือซ่อมหลัก เป็นซ่อมที่นิยมนำมาใช้เป็นหลักในการรับประทานอาหารจานหลักมาแต่ดั้งเดิม สำหรับร้านอาหารที่มีผู้ใช้บริการมากอาจจะใช้ซ่อมประเภทนี้ในการให้บริการแต่เพียงอย่างเดียว ซ่อมหลักนี้โดยปกติแล้วจะมีซี่อยู่ 4 ซี่เป็นมาตรฐาน แต่ก็มีบางแห่งนี่ใช้แบบ 3 ซี่ มาให้บริการแก่ลูกค้า
Cocktail / Oyster Fork/ซ่อมค็อกเทล/ซ่อมหอยนางรม ซ่อมค็อกเทลเป็นซ่อมที่มีขนาดเล็ก เรียวยาว เหมาะสำหรับอาหารประเภทเรียกน้ำย่อย หรืออาหารทานเล่นขนาดเล็กๆ และหอยนางรม
Dessert Fork/ซ่อมของหวาน ซ่อมของหวาน บางครั้งนำมาใช้เป็นซ่อมสลัดแทนก็ได้ แต่ซ่อมของหวานจะมีขนาดเล็กกว่าและเพรียวกว่าซ่อมสลัด ซ่อมของหวานนี้นิยมนำมาใช้รับประทานอาหารหวานประเภทเค้ก หรือพาย
Salad Fork/ซ่อมสลัด ซ่อมสลัดจะมีขนาดเล็กกว่าซ่อมหลักที่ใช้ในการรับประทานอาหารจานหลักแบบดั้งเดิม นอกจากจะใช้สำหรับรับประทานสลัดแล้วยังนิยมใช้ในการรับประทานผลไม้ บางครั้งก็นำมาใช้ในการรับประทานอาหารหวานก็ได้แต่จะมีขนาดใหญ่กว่าซ่อมสำหรับอาหารหวาน
European Dinner Fork/ซ่อมอาหารค่ำแบบยุโรป ซ่อมหลักแบบยุโรปเป็นซ่อมที่มีขนาดใหญ่และหนักกว่าซ่อมหลักมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป ปกตินิยมนำมาใช้กับการรับประทานอาหารในโอกาสพิเศษต่างๆ หรือใช้บริการลูกค้าในร้านอาหารที่หรูหราทั่วไป
European Dinner Knife/มีดอาหารค่ำแบบยุโรป มีดหลักแบบยุโรปเป็นมีดที่มีขนาดใหญ่กว่ามีดหลักสำหรับรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมทั่วไป นิยมใช้ในการรับประทานอาหารในโอกาสพิเศษ และในร้านอาหารที่หรูหราควบคู่กับซ่อมหลักแบบยุโรป
Butter Knife/มีดเนย มีดเนยปกติแล้วจะเป็นมีดที่ไม่มีฟันคมและมีหัวมน ออกแบบมาสำหรับใช้ปาดแยมหรือเนยบนอาหารเนื้อนุ่มเช่นโรล มัฟฟิน หรือขนมปังปิ้ง
นอกจากอุปกรณ์ตักอาหารชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอุปกรณ์ตัดอาหารที่ออกแบบมาใช้กับอาหารประเภทอื่นๆ เป็นการเฉพาะอีกด้วย นอกจากนี้วัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ตักอาหารเหล่านี้ก็มีวัสดุให้เลือกใช้ที่หลากหลาย เช่นสเตนเลส เงิน ทองเหลือง สามารถหามาใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ หรือโอกาสในการใช้งานต่างๆ


แก้วต่างๆ ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

ในการบริการเครื่องดื่มบนโต๊ะอาหารนั้นก็จะมีแก้วมาตรฐานสำหรับเครื่องดื่มต่างๆ ที่แตกต่างกันไปที่ทางร้านอาหารควรที่จะต้องมีแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ไว้ใช้ในการบริการเครื่องดื่มดังภาพด้านล่างนี้
dining-table-glasses

บทสรุป

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมที่หรูหรา มีระดับและได้มาตรฐานนั้นลูกค้ามักจะคาดหวังว่าจะได้รับการบริการที่แตกต่างจากร้านอาหารทั่วๆ ไป ลูกค้าจึงยินดีที่จะจ่ายเงินในราคาที่สูงกว่าเพื่อมาใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม แต่ถ้าโรงแรมไม่ระเบียบแบบแผน และมาตรฐานในการให้บริการที่ดึ ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือประเพณีนิยมตามความต้องการของลูกค้าได้ คุณค่าของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมก็จะลดน้อยลงไปในที่สุด

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onWednesday, 28 January 2015 09:11
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments