Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการป้องกันปัญหาคนไหลในธุรกิจโรงแรม

การมีพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ไว้คอยให้บริการลูกค้าของโรงแรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโรงแรมทั้งหลายต้องหามาตรการต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับการที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับโรงแรมของตนเองให้นานที่สุด และมาตรการหนึ่งที่โรงแรมควรนำมาใช้คือการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้แก่บุคลากร

แม้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident fund ไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรมที่จะต้องดำเนินการ และไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้ แต่โรงแรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันบุคลากรของโรงแรมไหลออกไปอยู่กับองค์กรอื่นๆ ที่มีการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้เป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งให้แก่พนักงานของตนเอง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นแม้จะดูว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ทางโรงแรม และกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ แต่ถ้าเทียบกันระหว่างเงินที่โรงแรมต้องจ่ายเข้ากองทุนให้กับบุคลากรที่มีคุณภาพ กับต้นทุนในการจัดหา และฝึกอบรมบุคลากรใหม่ๆ  เข้ามาทำงาน และเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่เมื่อมีทักษะและความสามารถถึงขั้นที่โรงแรมอื่นๆ ต้องการแล้ว จัดได้ว่าการสบทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าหลายเท่า นอกจากนั้นแล้วประสิทธิผลที่ได้รับจากบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ดีที่โรงแรมสามารถรักษาไว้ได้ก็ดีกว่าการเปลี่ยนบุคลากรบ่อยๆ อยู่หลายเท่าอีกเช่นเดียวกัน

สำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ที่เปิดขึ้นมาใหม่ๆ เป็นรายวันนั้น ส่วนใหญ่แล้วการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานภายในองค์กรของตนเองจะยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับบุคลากรของตนเอง เพราะยังไม่มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และยังไม่มั่นใจในศักยภาพในการบริหารธุรกิจของตนเอง โรงแรมและรีสอร์ทที่เปิดใหม่ๆ จึงมักจะใช้กลยุทธ์ให้เงินเดือน และค่าจ้างที่สูงกว่าทั่วไปเพื่อใช้ในการจูงใจ มากกว่าการให้สวัสดิการเสริมจากสวัสดิการที่พนักงานแต่ละคนควรจะได้รับตามกฎหมาย

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าทำงานกับโรงแรมใหม่ๆ มักจะไม่ค่อยมองถึงสวัสดิการพิเศษที่ทางโรงแรมจัดให้มากนัก จะคำนึงถึงแค่ผลตอบแทนเป็นตัวเงินที่ตนเองจะได้รับซึ่งก็เอาเงินเดือน และค่าบริการในแต่ละเดือนเป็นหลัก แต่เมื่อทำงานไปได้สักระยะหนึ่งแล้วมักจะมองหาองค์กรที่ให้สวัสดิการที่เพิ่มความมั่นคงให้กับหน้าที่การงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต การมองหาองค์กรที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานจึงเป็นสิ่งที่บุคลากรที่มีทักษะและมีประสบการณ์วิชาชีพจำนวนมากที่ต้องการกับทำงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว

สำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงแรมที่มีสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และได้สะสมเงินเข้ากองทุนมาระยะหนึ่งแล้วมักจะมองเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่ตนเองจะได้รับต่อไปในอนาคต การที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานใหม่ จะต้องมีการคิดหน้าคิดหลังเป็นอย่างมาก ไม่ได้คิดถึงเพียงเงินเดือนที่สูงกว่าเพียงน้อยนิด หรือตำแหน่งงานใหม่ที่จะได้รับ แต่จะคิดถึงผลประโยชน์ที่ขาดหายไปจากการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในโรงแรมใหม่เข้ามาพิจารณา และจะเรียกร้องเงินเดือนหรือสวัสดิการอื่นๆ มาทดแทนให้คุ้มกับกับส่วนที่จะขาดหายไป ซึ่งโรงแรมหรือรีสอร์ทใหม่ๆ มักจะยอมรับข้อเรียกร้องและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ค่อยได้ เพราะไม่เคยคิดวางแผนไว้รองรับในระยะยาว

สำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทที่มีอัตราการ Turn Over ของบุคลากรภายในโรงแรมในอัตราที่สูงอยู่ในขณะนี้ น่าจะลองนำเอากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาพิจารณาเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของตนเอง เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและชลอปัญหา "คนไหล" ในองค์กร และถ้านำมาประกอบกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ ที่ดีขององค์กร ก็จะช่วยรักษาบุคลากรที่ดี มีคุณภาพไว้กับโรงแรมของตนเองได้อย่างยั่งยืน แต่มิได้หมายความว่าจะได้ผลเสมอไปถ้าไร้การบริหารจัดการองค์กรด้านอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

Last modified onSaturday, 22 September 2012 10:10
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments