Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Sales and Event Coordinator

ตำแหน่ง Sales and Event Coordinator เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีบริการรับจัดเลี้ยง จัดประชุมสัมนา หรือจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้ลูกค้าอยู่เป็นประจำซึ่งงานต่างๆ เหล่านี้จะมีรายละเอียดต่างๆ ของงานมากมายที่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้าเจ้าของงาน และฝ่ายจัดเลี้ยงของโรงแรมหรือรีสอร์ท และยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้อีกหลายประการ

Read more...

Revenue Management Director/Manager

ตำแหน่ง Revenue Manager หรือ Director of Revenue Management เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านบริหารจัดการรายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับห้องพักของโรงแรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยอาศัยราคาขายห้อพักที่แตกต่างกัน และจำนวนห้องพักที่มีอยู่มาจัดสรรปันส่วน และกำหนดทิศทางในการขายให้เกิดรายได้และสร้างกำไรให้แก่โรงแรม

Read more...

eCommerce Services Manager

ตำแหน่ง eCommerce Services Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นบุคคลติดต่อหลักของโรงแรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพาณิชย์อีเลคโทรนิคส์ และเป็นรับผิดชอบผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อีเลคโทรนิคส์ของโรงแรม

Read more...

Conference & Events (C&E) Sales Executive

ตำแหน่ง Conference & Events (C&E) Sales Executive มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขายและเพิ่มพูนรายได้จากการจัดงานประชุม/สัมนา และกิจกกรมพิเศษต่างๆ ให้แก่โรงแรมโดยการหาลูกค้าใหม่ๆ และสร้างยอดขาย

Read more...

Sales Manager - Conference & Events

ตำแหน่ง Sales Manager - Conference & Events เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทีมงานขายและแผนการขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่โรงแรมโดยการขับเคลื่อนการขายห้องจัดประชุม/สัมนา และหัองพักให้กับลูกค้า

Read more...

Reservation Agent

ตำแหน่ง Reservation Agent มีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการรับการติดต่อจองห้องพักจากลูกค้าต่างๆ ของทางโรงแรม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องให้บริการที่เป็นเลิศ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเลือกใช้บริการห้องพักของทางโรงแรม และทำการจองห้องพักพร้อมทั้งบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าตามที่ได้รับจองมา

Read more...

Reservation Manager

ตำแหน่ง Reservations Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวการบริหารความต้องการจองห้องพักของโรงแรมที่มีการร้องขอมาจากลูกค้าและคู่ค้าต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้จากการขายห้องพักให้ได้มากที่สุดและเหมาะสมกับแผนการตลาด หาโอกาสสร้างรายได้เพิ่มโดยเทคนิค upselling ต่างๆ

Read more...

Marketing Communication Executive

ตำแหน่ง Marketing Communication Executive มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มพูนผลประกอบการของธุรกิจโดยการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้มาใช้บริการ รักษาลูกค้าและสมาชิก เพิ่มความตระหนักของธุรกิจในตลาดต่างๆ ผ่านกิจกรรมทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

Read more...

Sales Coordinator

ตำแหน่ง Sales Coordinator มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านให้การสนับสนุนทีมงานขายของโรงแรมเกี่ยวกับงานธุรการและงานเอกสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานขาย การให้บริการลูกค้า การจัดเตรียมรายชื่อกลุ่มผู้ที่คาดหวังจะได้เป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต และการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าเดิม

Read more...

Director of Sales

ตำแหน่ง Director of Sales เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการขายในแผนการตลาด เพื่อนำไปใช้กับทีมงานขาย บริหารงานงานให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการขายของโรงแรม เป็นตำแหน่งหลักที่มีความสำคัญในด้านการสร้างรายได้ให้แก่โรงแรมตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนการตลาด

Read more...
Subscribe to this RSS feed