Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

จัดเลี้ยงให้ดีต้องมีธีม

การให้บริการด้านจัดเลี้ยงของโรงแรม/รีสอร์ททั้งหลาย นอกจากจะมีสถานที่ เมนูอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการตามความต้องการแล้ว การมีธีมการจัดงานเลี้ยงที่หลากหลายไว้ให้ลูกค้าได้เลือกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานเลี้ยงที่ขายให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Read more...

มารยาททางสังคมในการร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น

มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกันผู้อื่นอย่างเป็นทางการนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ที่คนโรงแรมทั้งหลายควรที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการเข้าสังคมร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น และใช้ในการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริหารห้องอาหารโรงแรมของตนเองได้อย่างถูกต้อง ถูกกาละเทศะ ไม่ขายหน้าใคร และไม่ทำให้ใครต้องขายหน้าในการรับประทานอาหารร่วมกัน

Read more...

บริการให้ดี ต้องมีใจ

การบริการจัดได้ว่าเป็นหัวใจของธุรกิจโรงแรมทั้งหลาย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงแรมต่างๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด การบริการที่ดีเหนือความคาดหวังจะนำพาชื่อเสียงที่ดีมาสู่ธุรกิจในระยะยาว สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าทั่วไป แต่การที่ทางโรงแรมจะส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าได้นั้น พนักงานทั้งหลายต้องมีใจในการให้บริการ

Read more...

บริการดีอย่างเดียวไม่พอต้องขอมีเท่

การให้การบริการที่ดีนั้นลูกค้าที่ได้รับการบริการจะเกิดความประทับใจเป็นรายบุคคล ส่วนผู้อื่นที่ยังไม่ได้ใช้บริการจะไม่สามารถรู้สึกได้เพราะยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเอง ดังนั้นการให้บริการที่ดีแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอแต่การให้บริการต้องมีความสมาร์ท (Smart) ที่จะดึงดูดความสนใจ (Appeal) ของผู้อื่นที่พบเห็น และมีความรู้สึกว่าบริการดีทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ

Read more...

การจัดการ Profile แขกโรงแรม

ในการรับจองห้องพักโรงแรม ก่อนที่จะมีการสร้าง Profile ของแขกที่จะเข้าพักเพื่อทำการจอง พนักงานรับจองควรที่จะมีการตรวจสอบในระบบ PMS ของโรงแรมก่อนว่าแขกคนนี้เคยเข้าพักที่โรงแรมมาก่อนหรือไม่ ถ้าพบว่าแขกคนนี้เคยมาพักแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้าง Guest Profile ขึ้นมาใหม่ สามารถเรียกใช้ของเดิมกับการจองที่จะทำใหม่ได้เลย

Read more...

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่

รัฐบาลไทยได้มีคำสั่งห้ามสถานบริการต่างๆ จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมีข้อยกเว้นว่าสามารถจำหน่ายได้ในที่รโหฐานหรือที่เฉพาะเป็นส่วนตัว จึงเป็นโอกาสของโรงแรมทั้งหลายในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในห้องพักแขก เพราะลูกค้าไม่สามารถซื้อหาจากที่อื่นได้ 

Read more...

ห้องตัวอย่างสำหรับ Inspection

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมมักจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อและขอชมห้องพักที่เปิดให้บริการลูกค้าอยู่เนืองๆ ดังนั้นฝ่ายห้องพักของโรงแรมควรที่จะมีการจัดเตรียมห้องพักของตนเองไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ชมทันทีที่ต้องการเพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่จะขายห้องพักให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ และเพื่อความประทับใจของผู้ที่เข้าชมห้องพัก ทางโรงแรมควรที่จะจัดเครียมห้องสำหรับใช้เป็น Showrooms เป็นการเฉพาะ

Read more...

Room Service Breakfast

แม้ว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะให้บริการห้องพักพร้อมอาหารเช้าโดยรวมค่าอาหารเช้าไว้ในค่าห้องพักเรียบร้อยแล้ว แต่แขกที่มาพักในโรงแรมส่วนหนึ่งอาจจะไม่ต้องการไปรับประทานอาหารเช้าในห้องอาหาร ทางโรงแรมจึงควรที่จะจัดเตรียมเมนูอาหารเช้าสำหรับบริการในห้องพักแขกไว้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการ

Read more...

การบริการที่หายไปในห้องอาหารโรงแรม

ห้องอาหารในโรงแรมที่เปิดขึ้นมาให้บริการใหม่ๆ ในปัจจุบัน ไม่ค่อยให้ความสำคัญในรายละเอียดการให้บริการของพนักงานเท่าที่ควร จึงทำให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้าละเลยการปฏิบัติตามขั้นตอนและแบบแผนของการให้บริการที่ดี และกลายไปเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในการให้บริการ

Read more...

บริการที่เป็นมิตรอย่าได้คิดบริการอย่างเพื่อนฝูง

คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการคือการบริการที่เป็นมิตร หรือ Friendly Service ที่มีในตัวของผู้ให้บริการแต่ละคน แต่ผู้ให้บริการจำนวนไม่น้อยที่แปลความหมายของคำนี้ไปเป็นในลักษณะของการให้บริการเพื่อนฝูงหรือคนกันเอง จนทำให้มาตรฐานการให้บริการนั้นเปลี่ยนไปในทางลบต่อธุรกิจ

Read more...
Subscribe to this RSS feed