Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ระบบการจัดจำหน่ายออนไลน์

ระบบการจองห้องพักออนไลน์

ระบบการจองห้องพักออนไลน์ หรือ Booking Engine นั้น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ที่พักส่วนมาก ยังเข้าใจผิดว่าเป็นระบบเดียวกันกับระบบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาใช้งานที่จะสามารถนำพาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาชมเว็บไซต์และจองห้องพักของตนเองได้เพิ่มมากขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้วระบบการจองห้องพักออนไลน์มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างไปจากระบบเว็บไซต์โดยทั่วไป

Read more...

Booking2Hotel ระบบการจองห้องพักพันธุ์ไทยแท้

ถ้าพูดถึงระบบการจองห้องพักออนไลน์หรือ Hotel Booking Engine แล้วนั้น โรงแรมบ้านเราส่วนใหญ่จะรู้จักกับระบบการจองห้องพักจากต่างประเทศที่นำเอามาเผยแพร่ และหากินกับโรงแรมต่างๆ ในประเทศไทยกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพราะคิดว่าอะไรที่ฝรั่งเขาทำ ฝรั่งเขาใช้กันนั้นย่อมดีกว่า แต่ถ้าได้ลองใช้และสัมผัสระบบการจองห้องพักพันธุ์ไทยรายนี้แล้วบอกได้เลยว่าไม่น้อยหน้าใคร

Read more...

Pelican System ระบบการจองห้องพักออนไลน์

Pelican® System - Hotel Online Reservation System is a key product of HotelExchange Pte. Ltd. Established in 2000, HotelExchange Pte. Ltd. is an Information-Technology company focusing on providing systems or software solutions for the hospitality Industry.

Read more...
Subscribe to this RSS feed