Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ตัวอย่าง Jobs Description งานโรงแรม

ตัวอย่าง Jobs Description งานโรงแรม (67)

เราได้รวบรวมเอา Jobs Description และ Qualification ของงานตำแหน่งต่างๆ ในโรงแรมมาไว้ที่นี่เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดทำ Jobs Description ของโรงแรมแต่ละแห่งตามความเหมาะสม

ผู้ที่จะนำไปใช้พึงระลึกไว้ว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น หาใช่มาตรฐานแต่อย่างใด