Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Front Office

การย้ายแขก

การขายห้องพักให้ได้มากที่สุดควรเป็นเป้าหมายของแผนกบริการส่วนหน้าเพื่อให้สามารถสร้างรายได้สูงจากห้องพักทั้งหมดที่มีอยู่ ห้องพักเป็นสินค้าที่เน่าเปื่อยได้ง่ายเพราะถ้าโอกาสที่จะขายและหารายได้จากห้องพักนั้นไปหมดไป ก็ไม่สามารถนำกลับมาขายใหม่ในภายหลัง การพยามยามที่จะขายห้องพักไว้ล่วงหน้าให้ได้อัตราการเข้าพักสูงๆ หรือ 100% ได้นั้น บางครั้งโรงแรมจำเป็นต้องรับจองในลักษณะ Overbooked ในบางวันเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขายห้องพักในวันอื่นๆ ซึ่งในวันเข้าพักจริง ถ้าโรงแรมไม่มีห้องพักให้ลูกค้าก็ต้องทำการย้ายแขก (Walked Guest) บางรายไปพักที่โรงแรมอื่น

Read more...
Subscribe to this RSS feed