Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Hosekeeping

Lost and Found

สิ่งของที่พนักงานโรงแรมเก็บได้ภายทั้งภายในห้องพักแขก และในบริเวณโรงแรม ต้องส่งไปให้ Executivt Housekeeping หรือ Supervisor เพื่อติดตามนำส่งเจ้าของ หรือเก็บรักษาไว้ให้แขกที่อาจจะติดต่อเข้ามาแจ้งของหายในภายหลัง ถ้าเป็นกรณีที่แขกแจ้งว่ามีของหาย และยังไม่มีผู้ใดพบเห็น ก็ต้องลงบันทึกการแจ้งของหายไว้แล้วแจ้งให้พนักงานแผนกต่างๆ ของโรงแรมช่วยกันสอดส่องพื้นที่รับผิดชอบของตนหากพบเห็นก็นำกลับมาส่งคืนแขกต่อไป

Read more...
Subscribe to this RSS feed