Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการคัดกรองผู้สมัครงานใหม่ด้วย Facebook Timeline

ทุกวันนี้ พอโรงแรม/รีสอร์ทไหนลงประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ ก็จะมีผู้ที่สนใจส่งอีเมล์มาสมัครงานกันเป็นจำนวนมาก ถ้าศึกษาข้อมูลจากจดหมายแนะนำตัว และ Resume ที่ส่งมาก็จะรู้สึกว่าทุกคนดูดีมีความน่าสนใจ น่าเรียกตัวมาสัมภาษณ์งานทุกราย แต่ถ้าเรียกมาสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นร้อยราย ก็คงจะไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นกันเป็นแน่ วันนี้เลยขอนำเอาเทคนิคการคัดกรองผู้สมัครงานใหม่จาก Facebook Timeline มาแนะนำให้ประยุกต์ใช้กันครับ

Read more...

Service Charge กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม

เงินค่าบริการ หรือ Service Charge ที่โรงแรมหรือรีสอร์ทจำนวนมากจัดเก็บมาจากลูกค้า และนำมาแบ่งปันเป็นรางวัลให้แก่พนักงานในแต่ละเดือนนั้น มักจะถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันอยู่เสมอในแวดวงพนักงานโรงแรม และถ้าโรงแรม/รีสอร์ทแห่งใดมี Service Charge ที่สูง ก็จะเป็นแรงดึงดูดใจให้มีผู้ไปสมัครงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่

Read more...

การมอบหมายงานใหม่ให้พนักงาน

พนักงานของทุกองค์กร นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่กำหนดไว้ใน Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่งแล้ว ทางองค์กร หรือหัวหน้างานอาจจะมีการมอบหมายงานใหม่ๆ ให้พนักงานเพิ่มเติมทั้งในลักษณะของงานเฉพาะกิจที่มอบหมายให้เป็นครั้งคราว และงานประจำที่ต้องดำเนินการและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงื่อนไขนี้มักจะเขียนไว้ตอนท้ายของ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง

Read more...

การแนะนำพนักงานใหม่ในโรงแรม

การแนะนำพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับโรงแรมให้พนักงานทั้งหลายในโรงแรมได้รู้จักเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก HR ที่ควรจะต้องดำเนินการก่อนการเริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานเก่าได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ที่จะมาร่วมงาน สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมงานในองค์กร และเริ่มต้นทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น

Read more...

ความล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมุษย์ในโรงแรม

โรงแรมและรีสอร์ทจำนวนไม่น้อยไม่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ เพราะล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่ไม่เคยให้ความสำคัญแก่บุคลากรภายในองค์กรไปมากกว่าคำว่า "ลูกจ้าง"

Read more...

Training for Trainers การอบรมที่ทุกโรงแรมควรมี

โรงแรมที่ต้องการรักษามาตรฐานด้านการบริการของโรงแรมให้ได้ตามที่กำหนดไว้ และการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการอบรมพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พนักงานโรงแรมตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ควรที่จะได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะในการเป็น ผู้ฝึกอบรม ให้แก่พนักงานของตนเองด้วย

Read more...

6 สาเหตุ ที่พนักงานเก่งๆ ลาออกจากองค์กร

พนักงานเก่งๆ ล้วนเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ แต่หลายๆ องค์กรเมื่อได้พนักงานเก่งๆ มาร่วมงานแล้วไม่สามารถรักษาพนักงานเก่งๆ เหล่านี้ไว้กับองค์กรของตนเองได้นานนักเพราะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ภายในองค์กรไม่เหมาะสมกับคนเก่งๆ เหล่านี้ และเป็นเหตุให้ต้องลาออกไปสู่องค์กรใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่า

Read more...

ทำงาน 5 วัน กลยุทธ์ใหม่ในการหาคนเข้าทำงาน

ในขณะที่มีโรงแรมเปิดขึ้นมาให้บริการใหม่ๆ เป็นรายวัน บุคลากรทางด้านโรงแรมไหลไปสู่โรงแรมที่เปิดใหม่ เพราะมีตำแหน่ง รายได้ และสวัสดิการที่ดีกว่าโรงแรมเก่าที่เคยทำงานอยู่ จนเป็นเหตุให้โรงแรมที่ไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านบุคลากรภายในโรงแรมของตนเองต้องขาดแคลนบุคลากรมาให้บริการลูกค้าของตนเองอยู่เป็นจำนวนมาก

Read more...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการป้องกันปัญหาคนไหลในธุรกิจโรงแรม

การมีพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ไว้คอยให้บริการลูกค้าของโรงแรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโรงแรมทั้งหลายต้องหามาตรการต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับการที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับโรงแรมของตนเองให้นานที่สุด และมาตรการหนึ่งที่โรงแรมควรนำมาใช้คือการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้แก่บุคลากร

Read more...

การเตรียมบุคลากรในโรงแรม

พอใกล้ถึงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ของทุกๆ ปี เราจะเห็นโรงแรมและรีสอร์ทจำนวนมากประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า และมักจะส่งกระทบต่อโรงแรมต่างๆ ที่ขาดพนักงานมาให้บริการลูกค้าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรมขนาเล็กและโรงแรมอิสระทั้งหลาย

Read more...
Subscribe to this RSS feed