Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

บริการให้ดี ต้องมีใจ

การบริการจัดได้ว่าเป็นหัวใจของธุรกิจโรงแรมทั้งหลาย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงแรมต่างๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด การบริการที่ดีเหนือความคาดหวังจะนำพาชื่อเสียงที่ดีมาสู่ธุรกิจในระยะยาว สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าทั่วไป แต่การที่ทางโรงแรมจะส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าได้นั้น พนักงานทั้งหลายต้องมีใจในการให้บริการ

Read more...

ทำอย่างไรให้บริการเป็นเลิศ

เมื่อพูดถึง "การให้บริการที่เป็นเลิศ หรือ Service Excellence" แล้ว โรงแรมต่างๆ ล้วนต้องการให้โรงแรมของตนเป็นหนึ่งในโรงแรมเหล่านั้น ซึ่งโรงแรมบางแห่งได้รับป้าย "Award of Excellence" จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรีวิวที่แจกมาให้ ก็รีบนำมาติดประกาศศักดาทางหน้าเว็บไซต์ของตนเองว่า "ข้าก็เป็นหนึ่งในนั้น" โดยหารู้ไม่ว่าติดกับกลยุทธ์การตลาดเขาไปโดยไม่รู้ตัว เพราะการให้บริการที่เป็นเลิศใช่ว่าจะได้มาง่ายดายเพียงนั้น

Read more...

บริการดีนั้นไม่พอ ต้องขอให้เป็นเลิศ

การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจโรงแรมที่จะช่วยให้มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพราะได้ชื่อว่า "ให้บริการดี" แต่การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงดังเช่นทุกวันนี้ "บริการดี" นั้นไม่เพียงพอในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงแรม แต่ต้องให้มี "บริการที่เป็นเลิศ"

Read more...
Subscribe to this RSS feed