Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โรงแรมขาดคนหรือขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

โรงแรมจำนวนไม่น้อยต่างร้องโอดครวญอยู่ในขณะนี้ว่าขาดพนักงานที่มีประสิทธิภาพมาทำงานในโรงแรมของตนเอง และมักจะโทษโรงแรมโน้น โรงแรมนี้ว่าดึงตัวบุคลากรในโรงแรมของตนเองไปทำงาน ทำให้โรงแรมขาดบุคลากรมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...
Subscribe to this RSS feed