Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประเภทของการฝึกอบรม

ในการอบรมบุคลากรของโรงแรมและองค์กรต่างๆ มีรูปแบบ และประเภทของการอบรมให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะต้องเลือกประเภทของการฝึกอบรมมาใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม และปัจจัยประกอบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดอบรมแต่ละรายการที่กำหนดไว้

Read more...

กระบวนการฝึกอบรมบุคลากร

ในการฝึกอบรมบุคลากรของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ และได้รับประสิทธิผลที่ดีหลังจากการฝึกอบรม โรงแรมจำเป็นจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ ออกเป็นขั้น เป็นตอน อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

Read more...
Subscribe to this RSS feed