Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

วิธีการหาคนเข้าทำงานในโรงแรม

ทุกวันนี้เมื่อผู้เขียนได้พบและสนทนากับผู้บริหารหรือเจ้าของโรงแรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน พบว่าโรงแรมอิสระและโรงแรมเล็กๆ ทั้งหลายจะประสบปัญหาอยู่เหมือนๆ กันอย่างหนึ่งก็คือการขาดบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์และทักษะในการทำงาน

Read more...
Subscribe to this RSS feed