Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ทำงาน 5 วัน กลยุทธ์ใหม่ในการหาคนเข้าทำงาน

ในขณะที่มีโรงแรมเปิดขึ้นมาให้บริการใหม่ๆ เป็นรายวัน บุคลากรทางด้านโรงแรมไหลไปสู่โรงแรมที่เปิดใหม่ เพราะมีตำแหน่ง รายได้ และสวัสดิการที่ดีกว่าโรงแรมเก่าที่เคยทำงานอยู่ จนเป็นเหตุให้โรงแรมที่ไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านบุคลากรภายในโรงแรมของตนเองต้องขาดแคลนบุคลากรมาให้บริการลูกค้าของตนเองอยู่เป็นจำนวนมาก

Read more...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการป้องกันปัญหาคนไหลในธุรกิจโรงแรม

การมีพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ไว้คอยให้บริการลูกค้าของโรงแรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโรงแรมทั้งหลายต้องหามาตรการต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับการที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับโรงแรมของตนเองให้นานที่สุด และมาตรการหนึ่งที่โรงแรมควรนำมาใช้คือการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้แก่บุคลากร

Read more...

การเตรียมบุคลากรในโรงแรม

พอใกล้ถึงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ของทุกๆ ปี เราจะเห็นโรงแรมและรีสอร์ทจำนวนมากประกาศรับสมัครพนักงานเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้า และมักจะส่งกระทบต่อโรงแรมต่างๆ ที่ขาดพนักงานมาให้บริการลูกค้าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรมขนาเล็กและโรงแรมอิสระทั้งหลาย

Read more...
Subscribe to this RSS feed