Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

6 สาเหตุ ที่พนักงานเก่งๆ ลาออกจากองค์กร

พนักงานเก่งๆ ล้วนเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ แต่หลายๆ องค์กรเมื่อได้พนักงานเก่งๆ มาร่วมงานแล้วไม่สามารถรักษาพนักงานเก่งๆ เหล่านี้ไว้กับองค์กรของตนเองได้นานนักเพราะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ภายในองค์กรไม่เหมาะสมกับคนเก่งๆ เหล่านี้ และเป็นเหตุให้ต้องลาออกไปสู่องค์กรใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่า

Read more...

สิ่งจูงใจในการหาคนเข้าทำงานในโรงแรม

หลายๆ โรงแรมในปัจจุบันคงจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการหาคนมาทำงานในโรงแรมของตนในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนัก ที่ประสบกับภาวะการขาดแคลนแรงงาน และบุคลากรอยู่อย่างเช่นทุกวันนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed