Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

บุคลากรแผนกครัว

แผนกครัวของโรงแรมนับว่าเป็นหัวใจในการให้บริการอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจโรงแรมที่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้บริการด้านห้องพัก การจัดองค์กรแผนกครัวต้องให้มีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินอยู่จึงจะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...
Subscribe to this RSS feed