Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

สิ่งจูงใจในการหาคนเข้าทำงานในโรงแรม

หลายๆ โรงแรมในปัจจุบันคงจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการหาคนมาทำงานในโรงแรมของตนในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนัก ที่ประสบกับภาวะการขาดแคลนแรงงาน และบุคลากรอยู่อย่างเช่นทุกวันนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed