Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Revenue Manager - คำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติ

มีโรงแรมจำนวนไม่น้อยที่รับคนเข้ามาทำงานในตำแหน่ง Revenue Manager แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน จึงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารรายได้ของโรงแรมตามที่ได้คาดหวังไว้

Read more...

การบริหารรายได้

Revenue Management หรือการบริหารรายได้ของธุรกิจโรงแรมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการบริหารจัดการโรงแรมแต่อย่างใด แต่เพิ่งจะได้รับความสนใจอย่างจริงๆ จังๆ จากโรงแรมทั้งหลาย มีการจัดตั้งบุคลากรภายในมาบริหารจัดการรายได้เป็นการเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้ และหลายๆ โรงแรมตั้งตำแหน่ง Revenue Manager ขึ้นมาทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงให้กับผู้รับผิดชอบอย่างไร

Read more...

ADR. กับ Rev.PAR. จะยึดตัวใดเป็นหลักดี

เวลาพนักงานขายและการตลาดของโรงแรมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน มักจะคุยโวโอ้อวดกันว่า โรงแรมของตนมี Occupancy Rates กี่เปอร์เซนต์ หรือ ARR. ของใครสูงกว่ากัน แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ค่อยได้นำมาพูดคุย หรือคุยโวโอ้อวดกันก็คือ Rev.PAR. เพราะมีจำนวนไม่มากนักที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถ่องแท้

วันนี้จึงขอเสนอเรื่อง ARR.(ADR.) กับ Rev.PAR. ให้ผู้ที่อยู่ในแวดวง Sales & Marketing โรงแรม รวมไปถึง Front Office Manager ได้ทำความเข้าใจเพื่อจะได้เข้าใจถึงมุมมองทั้งในด้านการตลาดและการขาย ที่การตลาดมักจะมุ่งเน้นไปในการทำให้สินค้าของตนขายได้ในราคาสูงขึ้นและลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ในขณะที่การขายนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนหน่วยที่ขาย หรือยอดขายรวมทั้งหมด

Read more...
Subscribe to this RSS feed