Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ฅนโรงแรม

ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Website URL:

Sales and Event Coordinator

ตำแหน่ง Sales and Event Coordinator เป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่มีบริการรับจัดเลี้ยง จัดประชุมสัมนา หรือจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้ลูกค้าอยู่เป็นประจำซึ่งงานต่างๆ เหล่านี้จะมีรายละเอียดต่างๆ ของงานมากมายที่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้าเจ้าของงาน และฝ่ายจัดเลี้ยงของโรงแรมหรือรีสอร์ท และยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้อีกหลายประการ

Revenue Management Director/Manager

ตำแหน่ง Revenue Manager หรือ Director of Revenue Management เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านบริหารจัดการรายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับห้องพักของโรงแรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยอาศัยราคาขายห้อพักที่แตกต่างกัน และจำนวนห้องพักที่มีอยู่มาจัดสรรปันส่วน และกำหนดทิศทางในการขายให้เกิดรายได้และสร้างกำไรให้แก่โรงแรม

eCommerce Services Manager

ตำแหน่ง eCommerce Services Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นบุคคลติดต่อหลักของโรงแรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพาณิชย์อีเลคโทรนิคส์ และเป็นรับผิดชอบผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อีเลคโทรนิคส์ของโรงแรม

Subscribe to this RSS feed